Κόψιμο Απόκη λόγω απόψεων από την ΕΡΤ

Ο δημοσιογράφος, που απομακρύνθηκε και από το «Βήμα», κινήθηκε στη γραμμή του εκσυγχρονισμού με ανταποκρίσεις που προκάλεσαν ως και αρνητικά σχόλια σε τηλεπεριοδικά και γίνεται προσπάθεια να κοπεί από τη διαδικασία μετατροπής του σε εργαζόμενο αορίστου χρόνου της ΕΡΤ, επειδή εκφράζει μια διαφορετική πολιτική άποψη!

Η ΕΡΤ με πρόφαση την προηγούμενη, παράλληλη απασχόλησή του στο «Βήμα», έκοψε με απόφαση του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου τον δημοσιογράφο, κρίνοντας όχι με βάση την πραγματικότητα, αλλά με υποθέσεις.

Όπως προκύπτει από το πρακτικό 8/30.3.2005, οι Γ. Υφαντής, Γ. Παπουτσάνης, Κ. Σπυρόπουλος, Α. Ανδρικάκης, Ν. Κούρτης, Κ. Τσακίρης, Μ. Πορτοκάλης, Π. Καλφαγιάννης, Ι. Ξηρουχάκης, Α. Αβράτογλου και Ασ. Μπαϊζανού έκριναν πως ο δημοσιογράφος «καλύπτει μεν τις χρονικές προϋποθέσεις του ΠΔ 164/2004, αλλά δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, διότι το αντικείμενο απασχόλησής του (ανταποκριτής) και ο τόπος εγκατάστασής του (Ουάσινγκτον) ενδέχεται να αλλάξουν και δεν υφίσταται ανάγκη καθημερινής ανταπόκρισης από τον χώρο όπου προσφέρει τις υπηρεσίες του». Τρεις μήνες αργότερα, στις 2 Ιουνίου 2005, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Χ. Παναγόπουλος, αποστέλλει «μονομερή καταγγελία της σύμβασης εργασίας», με το επιχείρημα πως «χωρίς να έχει άδεια παράλληλης απασχόλησης» εργάζεται ταυτόχρονα στο «Βήμα» «πράγμα που απαγορεύεται ρητά από το άρθρο 19 παρ. 22 του ν. 1730/1987».

Η μεγαλύτερη αποκάλυψη είναι πως από την 1η Μαρτίου 2005, λίγες ημέρες δηλαδή μετά το άρθρο, ο Δ. Απόκης απολύθηκε και από το «Βήμα», η δε ΕΡΤ 16 ημέρες πριν από την αποστολή της καταγγελίας της σύμβασης είχε ανανεώσει τη συνεργασία του (στις 17.5.2005) με σύμβαση ορισμένου χρόνου από τις 3/12/2004 έως και τις 2/12/2005 «χωρίς το παραμικρό πρόβλημα» και ενώ είχε θέσει σχετικό ερώτημα και στη διοίκηση της ΕΡΤ κατά τη διαδικασία των υπηρεσιακών συμβουλίων. Στην αγωγή που κατέθεσε εναντίον της ΕΡΤ, διεκδικώντας το ποσό των 42.000 ευρώ, ο Δ. Απόκης υποστηρίζει πως «η καταγγελία της σύμβασης εργασίας» έγινε «για λόγους ξεκάθαρα πολιτικούς, διότι η τωρινή διοίκηση της ΕΡΤ θεωρεί ότι δεν πρόσκειται «στην ενεστώσα πολιτική κατάσταση που κυβερνά τη χώρα».

Το δικαστήριο με προσωρινή απόφαση διατάσσει την ΕΡΤ «να απασχολεί τον αιτούντα και να αποδέχεται τις υπηρεσίες του, όπως και προηγουμένως, μέχρι τη συζήτησης της αίτησης».


Σχολιάστε εδώ