Η περιπέτεια ενός συμβασιούχου

Εντελώς παράνομα, με τη λήξη της τελευταίας σύμβασης, το ΚΘΒΕ δεν ανανεώνει τη σύμβαση εργασίας του και στη θέση του προσλαμβάνει άλλον υπάλληλο. Ο απολυμένος καταθέτει αγωγή και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τη μη ανανέωση της σύμβασής του και ταυτόχρονα, όπως και δεκάδες άλλοι εργαζόμενοι στο ΚΘΒΕ με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, υποβάλλει νομότυπα και εμπρόθεσμα αίτηση για μετατροπή της σύμβασής του σε αορίστου χρόνου. Το διοικητικό συμβούλιο του ΚΘΒΕ γνωμοδοτεί θετικά, βεβαιώνοντας ότι εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες και ότι δικαιολογείται η κατάταξή του σε οργανική θέση. Η γνωμοδότηση αυτή στέλνεται στο ΑΣΕΠ, το οποίο με απόφασή του κρίνει ότι στο πρόσωπό του συντρέχουν λόγοι μονιμοποίησης. Στο μεταξύ, δημοσιεύεται η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία αποδέχεται την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και υποχρεώνει το ΚΘΒΕ «…να αποδέχεται προσωρινά την εργασία του αιτούντος, μέχρι τη συζήτηση της κύριας αγωγής…».

Το ΚΘΒΕ ουδέποτε υλοποίησε την απόφαση του δικαστηρίου, ενώ δεν υλοποιείται και η απόφαση του ΑΣΕΠ μέχρι να γίνει τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας.

Εύλογα διερωτάται κανείς, γιατί ενώ το ΔΣ του ΚΘΒΕ γνωμοδοτεί ότι ο εργαζόμενος καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δεν ανανεώνει τη σύμβασή του και στη θέση του ο καλλιτεχνικός διευθυντής Νικήτας Τσακίρογλου προσλαμβάνει άλλον εργαζόμενο; Για ποιους λόγους το ΚΘΒΕ δεν υλοποιεί την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, παρατείνοντας τη σύμβαση εργασίας; (Εννοείται πως τα στοιχεία τού εν λόγω ταλαιπωρημένου συμβασιούχου βρίσκονται στη διάθεση της εφημερίδας και θα δοθούν σε κάθε αρμόδιο που θα τα ζητήσει.)


Σχολιάστε εδώ