Ποιες οι προϋποθέσεις για τις επαρχιακές εφημερίδες

Ύστερα λοιπόν από εξαντλητικό διάλογο 14 μηνών με τους εκδότες και έναν χρόνο πριν από τις δημοτικές/ νομαρχιακές εκλογές, η κυβέρνηση αποκτάει ένα ακόμη επιχείρημα πως λύνει ένα μείζον θέμα, κερδίζοντας έτσι την υποστήριξη των περισσοτέρων επαρχιακών media.

Ύστερα από αίτημα πολλών αναγνωστών, το «Π» παρουσιάζει συνοπτικά τα κύρια σημεία του νομοσχεδίου. Στο σχέδιο νόμου υπάρχουν δέκα προϋποθέσεις για τον ορισμό της επαρχιακής εφημερίδας. Ως τέτοια εννοείται εκείνη που εκδίδεται στην ελληνική περιφέρεια εκτός του γεωγραφικού διαμερίσματος Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης.

Οι προϋποθέσεις είναι να εκδίδεται συνεχώς και χωρίς διακοπή τουλάχιστον για δύο χρόνια και να κυκλοφορεί, σε επίπεδο νομού, τουλάχιστον σε δεκάξι σελίδες μικρού σχήματος ή τουλάχιστον σε οκτώ μεγάλου σχήματος.

Ακόμη, θα πρέπει να στηρίζεται σε τρεις τουλάχιστον επαγγελματίες δημοσιογράφους, ασφαλισμένους, με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών – Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ) ή στο ΙΚΑ ή και άλλων ασφαλιστικών οργανισμών.

Σε μονοεδρικούς και διεδρικούς νομούς οι εφημερίδες μπορούν να χρησιμοποιούν άλλου σχήματος χαρτί, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να απασχολούν δύο δημοσιογράφους, εκ των οποίων ο ένας μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης, με την προϋπόθεση ότι θα είναι ασφαλισμένος στα οικεία δημοσιογραφικά ταμεία.

Μια εφημερίδα για να θεωρείται ημερήσια επαρχιακή πρέπει να έχει 5 – 7 εκδόσεις την εβδομάδα και μέση ημερήσια κυκλοφορία τουλάχιστον 800 φύλλα. Η ημερήσια κυκλοφορία θα επιβεβαιώνεται από βεβαίωση του ΤΑΙΣΥΤ, τιμολόγια αγοράς του δημοσιογραφικού χάρτου, ενώ τα έσοδα από την πώληση των φύλλων της εφημερίδας θα προκύπτουν και από βεβαίωση των ΕΛΤΑ.

Η ημερήσια επαρχιακή πρέπει να περιλαμβάνει δημοσιογραφική ύλη από την τοπική, ελληνική και διεθνή επικαιρότητα τουλάχιστον στο 65% της συνολικής της επιφάνειας και το υπόλοιπο μπορεί να καλύπτεται με διαφημίσεις και άλλες ανακοινώσεις. Θα πρέπει να έχει γραφεία με προσωπικό τουλάχιστον 2 ατόμων ασφαλισμένων στο ΙΚΑ ή σε άλλο Ταμείο. Ακόμη μια σημαντική παράμετρος είναι πως ημερήσιες θα θεωρούνται οι εφημερίδες «που εκδίδονται κάθε εργάσιμη ημέρα χωρίς διακοπή και με ημερομηνία που αναγράφεται επί του φύλλου». Αντιθέτως «εβδομαδιαίες θεωρούνται οι εφημερίδες που εκδίδονται μια φορά την εβδομάδα». Θα επιτρέπεται όμως 15νθήμερη διακοπή της έκδοσης κατά τους θερινούς μήνες.
Ως εβδομαδιαίες επαρχιακές εφημερίδες θα εννοούνται αυτές οι οποίες εκδίδονται στην ελληνική περιφέρεια με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Εκδίδονται συνεχώς και χωρίς διακοπή τουλάχιστον για δύο χρόνια.
2. Κυκλοφορούν σε επίπεδο νομού, τουλάχιστον σε 32 σελίδες μικρού σχήματος (29Χ36,5cm) ή σε 16 σελίδες μεγάλου σχήματος (διάσταση σελίδας 35,5Χ56,5 cm).
3. Η έκδοσή τους στηρίζεται σε τρεις επαγγελματίες δημοσιογράφους ασφαλισμένους στα οικεία Ταμεία.
Στην περίπτωση που οι εφημερίδες εκδίδονται σε μονοεδρικούς και διεδρικούς νομούς μπορούν να απασχολούν τρεις δημοσιογράφους εκ των οποίων ο ένας μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης, με την προϋπόθεση ότι θα είναι ασφαλισμένος στα οικεία δημοσιογραφικά ταμεία.


Σχολιάστε εδώ