Μέτρο των πραγμάτων…

Πάνω σε αυτήν τη λογική πατώντας οι βιομήχανοι, είτε μεταφέρουν τα εργοστάσιά τους αλλαχού, αναζητώντας φθηνά εργατικά χέρια, είτε απαιτούν ολοκληρωτική ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

•Όμως η αγορά λειτουργεί μέσα στους κόλπους μιας κοινωνίας και μάλιστα δημιουργήθηκε για να υπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας, οπότε πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην ορθολογική λειτουργία της αγοράς και στην κοινωνική προστασία που εμπεριέχει την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Άρα «μέτρο όλων των πραγμάτων» είναι ο παράγοντας άνθρωπος και όχι η ορθολογική λειτουργία της αγοράς ή η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Όταν μια επιχείρηση κλείνει, όταν στο όνομα της εξυγίανσης ανατρέπονται εργασιακές κατακτήσεις, τότε υποφέρουν άνθρωποι, άνθρωποι βιώνουν την ανασφάλεια, την απαξίωση, την ανεργία, οικογένειες αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα και φθάνουν στην απόγνωση.

•Οι κυβερνώντες την περίοδο αυτή επιδιώκουν την εξυγίανση διαφόρων επιχειρήσεων, όπως είναι η Ολυμπιακή Αεροπορία και οι ΔΕΚΟ. Ομιλούν για μεταρρυθμίσεις που θα καταστήσουν ανταγωνιστική την οικονομία και θα εξυγιάνουν τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ωστόσο, εάν οι μεταρρυθμίσεις κινηθούν στη λογική που λέει ότι η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας είναι «μέτρο όλων των πραγμάτων», τότε θα φέρουν ανατροπή του πλαισίου ζωής χιλιάδων νοικοκυριών, θα τροφοδοτήσουν την κοινωνική ανασφάλεια και τελικά θα τροφοδοτήσουν και την κοινωνική αγανάκτηση.


Σχολιάστε εδώ