Ζημιές ο Όμιλος ΔΟΛ, κέρδη η εταιρεία!

Ο τζίρος της εταιρείας στο εξάμηνο ανήλθε σε 72.044.207 ευρώ έναντι 71.748.097 ευρώ το εξάμηνο του 2004.

Ο Όμιλος ΔΟΛ, αντιθέτως έχει πάλι ζημίες 1.081.255 ευρώ στο εξάμηνο του 2005 έναντι ζημιών 4.277.566 ευρώ το εξάμηνο του 2004, με τζίρο 146.345.414 ευρώ φέτος έναντι 153.613.132 ευρώ το 2004. Στην ενοποίηση περιλαμβάνονται οι Ειδικές Εκδόσεις, Νέα Ακτίνα, Multimedia, Εκτυπώσεις Iris, Eurostar, Τρίαινα Travel – Στ. Λάγας, ΔΟΛ Digital, Ramnet, Ramnet Shop, Action Plan, Action Plan HR, Studio ΑΤΑ, Μιχαλακοπούλου Κτηματική – Τουριστική, Ελληνικά Γράμματα, MC Ελλάς, Εκδόσεις Ιλισσός, Hearst ΔΟΛ Εκδοτική ΕΠΕ, Εκδοτική Βορείου Ελλάδος, Παπασωτηρίου, Μέλλον Group και «Άργος». Η καθαρή θέση της εταιρείας είναι 165.001.475 ευρώ και του ομίλου 164.211.312 ευρώ. Τέλος, η Μάρθα-Χριστίνα Ντινοπούλου προσλήφθηκε ως εσωτερική ελέγκτρια. Διευθυντής εσωτερικού ελέγχου είναι ο Παντελής Ρήγας και η έτερη ελέγκτρια είναι η Χριστίνα Εξάρχου.

Οι άλλες εταιρείες

• Βελτίωση των αποτελεσμάτων για το Mega. Η εταιρεία στο εξάμηνο του 2005, μετά από φόρους εμφανίζει κέρδη 5.514.960 ευρώ έναντι 4.382.960 ευρώ το εξάμηνο του 2004. Ο τζίρος της εταιρείας ανήλθε σε 73.392.160 ευρώ, από 66.411.780 ευρώ το εξάμηνο του 2004. Η καθαρή θέση της εταιρείας είναι 84.028.900 ευρώ. Ο όμιλος είχε ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους 5.886.330 ευρώ, από 4.807.120 ευρώ το εξάμηνο του 2004. Ο ενοποιημένος τζίρος ανήλθε σε 73.905.940 ευρώ, από 68.054.210 ευρώ το εξάμηνο του 2004, ενώ η καθαρή θέση του ομίλου είναι στα 117.380.380 ευρώ.

• Υπερδιπλασιασμός των κερδών μετά από φόρους για την ΙΜΑΚΟ στο εξάμηνο του 2005, στα 1.425.899 ευρώ, από 607.356 ευρώ το εξάμηνο του 2004. Ο τζίρος της εταιρείας αυξήθηκε στα 10.145.045 ευρώ, από 9.534.830 ευρώ το εξάμηνο του 2004. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους στον Όμιλο ΙΜΑΚΟ σχεδόν τριπλασιάστηκαν, στα 1.436.807 ευρώ, από 587.607 ευρώ το εξάμηνο του 2004. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 16.088.993 ευρώ το εξάμηνο του 2005, από 15.768.048 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2004. Η καθαρή θέση του ομίλου, στον οποίο εντάσσονται οι εταιρείες ΙΜΑΚΟ, IKO Press, Π. Εκδοτική, Nitro Music (σε εκκαθάριση) και Colour Unit, είναι 5.530.603 ευρώ και της εταιρείας 5.614.417 ευρώ.

• Σε επαναδημοσίευση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων προχώρησαν οι Εκδόσεις Λυμπέρη. Ο όμιλος εμφανίζει ζημιές μετά από φόρους 79.731 ευρώ, έναντι κερδών 692.621 ευρώ το εξάμηνο του 2004, έχοντας ενοποιημένο κύκλο εργασιών 41.100.134 ευρώ το εξάμηνο του 2005 έναντι 23.256.395 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2004. Αντιθέτως, η εταιρεία έχει μετά από φόρους κέρδη 147.021 ευρώ έναντι κερδών 482.639 ευρώ το εξάμηνο του 2004 και τζίρο 36.861.188 ευρώ, από 26.090.823 ευρώ το εξάμηνο του 2004. Η καθαρή θέση του ομίλου (Εκδόσεις Λυμπέρη, Δέσμη Εκδοτική, Libecom, Liberis Publications Cyprus) είναι 15.081.169 ευρώ και της εταιρείας 17.136.756 ευρώ. Στα αξιοσημείωτα είναι η σημείωση των ορκωτών λογιστών στο «PC Magazine», όπου γίνεται λόγος για «φερόμενη διακοπή της σχετικής σύμβασης παραχώρησης των δικαιωμάτων στην Ελλάδα». Το περιοδικό εκδίδεται πλέον από τις Αττικές Εκδόσεις και η υπόθεση είναι στα δικαστήρια. Τέλος, η κυπριακή Liberis Publications Cyprus συστάθηκε στις 22 Ιουνίου 2005.


Σχολιάστε εδώ