Είκοσι δύο εκατομμύρια ευρώ μοιράζει το υπουργείο Ανάπτυξης σε δήμους

Το λιγνιτικό τέλος θεσπίστηκε με τον Ν. 2446/96 για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων υποδομής, ανάπτυξης και προστασίας στους νομούς Κοζάνης, Φλώρινας και Αρκαδίας, με το 0,4% του ετήσιου κύκλου εργασιών της ΔΕΗ ΑΕ, ενώ ο τρόπος διάθεσης των κονδυλίων διαμορφώθηκε με υπουργική απόφαση που εκδόθηκε το 1998.

Πιο συγκεκριμένα, με την υπουργική απόφαση, μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

• Η ορθολογική κατανομή, διάθεση και καταβολή του τέλους σε κάθε δικαιούχο νομό μέσω της διάθεσης του 65% του ποσού κάθε νομού στους ενεργειακούς του δήμους και του 35% στους μη ενεργειακούς δήμους και κοινότητες, αλλά και μεταξύ των ενεργειακών δήμων κάθε νομού με τη θέσπιση κριτηρίων όπως η καθαρή παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, οι απαλλοτριωθείσες εκτάσεις και ο αριθμός των κατοίκων.

• Η όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση του τέλους μέσω των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Ε.Α.Π.) κάθε νομού, αφού δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε συγκεκριμένα και σημαντικά έργα (άνω των 300.000 ευρώ) για την επίτευξη συγκεκριμένων αναπτυξιακών στόχων.

• Η θέσπιση σύγχρονων και πρωτοπόρων αξόνων διάρθρωσης των Ε.Α.Π., όπως π.χ. υποδομές και δημιουργία επιχειρήσεων, με συμμετοχή δικαιούχων Ο.Τ Α., καθώς και ίδρυση εταιρειών ειδικού σκοπού, που προβλέπονται στον νέο νόμο για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, που ψηφίστηκε πρόσφατα.

Επίσης ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκος Στεφάνου, μετά από συνάντηση στο υπουργείο με τους δημάρχους των δήμων όπου είναι εγκατεστημένες οι παραγωγικές μονάδες των τεσσάρων διυλιστηρίων της χώρας, ανακοίνωσαν την καταβολή της πρώτης δόσης ύψους 1.500.000 ευρώ από τα 4.500.000 ευρώ που θα δοθούν το 2005 (όπως προβλέπεται από τον νόμο 3054/2002).

Δικαιούχοι είναι οι δήμοι Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας, Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, Εχεδώρου, Ελευθερίου Κορδελιού και Μεγάρων.

Μετά τη συνάντηση αυτή ο κ. Σιούφας δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτύξει με την τοπική αυτοδιοίκηση διαθέτει συνολικά για το 2005 ποσό αυξημένο κατά 15% σε σχέση με πέρυσι, ενώ ταυτόχρονα αποδέχτηκε το αίτημα του Δήμου Μεγαρέων να συμπεριληφθεί στους δικαιούχους δήμους, ύστερα από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Επισήμανε την επιθυμία του υπουργείου να συνδράμει με τον καλύτερο τρόπο την περαιτέρω ανάπτυξη των περιβαλλοντικών προγραμμάτων των δήμων αυτών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών τους, ενώ τόνισε την άμεση ανταπόκριση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργου Αλογοσκούφη και του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πέτρου Δούκα στην προσπάθεια για την επιτάχυνση των διαδικασιών για την εκταμίευση των κονδυλίων.


Σχολιάστε εδώ