Όποιος θέτει από τώρα υποψηφιότητα, κακό του κεφαλιού του

Ποιοι δήμαρχοι είναι από το ΠΑΣΟΚ και ποιοι από τη ΝΔ, ποιοι είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι δυνατότητες που έχει ο καθένας ξεχωριστά, ποιοι απ’ αυτούς ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι, ποιο στελεχιακό δυναμικό διαθέτει η κυβερνητική παράταξη, πού υπάρχουν δυνατότητες συνεργασιών με την Αριστερά και όλα τα σχετικά. Σύμφωνα με τον κ. Αλέκο Παπαδόπουλο, η επιτροπή εκλογών θα έχει ολοκληρώσει το έργο της καταγραφής μέσα στον Σεπτέμβριο και από εκεί και μετά το Πολιτικό Συμβούλιο και το Εθνικό Συμβούλιο θα επικυρώσουν τις αποφάσεις της. Όλη η δουλειά θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο, επισημαίνει στο «Π» ο κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος ταυτόχρονα τονίζει ότι όποιος έχει τρέξει να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του δεν έχει πράξει σωστά…

Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρει πως όλα θα κριθούν από το πολιτικό κλίμα που θα επικρατεί λίγο πριν από τον Οκτώβριο του 2006, όταν διεξαχθούν οι δημοτικές εκλογές, και, όπως επισημαίνει, την προηγούμενη φορά το κλίμα ήταν πολύ κακό εξ αιτίας της κυβερνητικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ και γι’ αυτό η Ν.Δ. κέρδισε και τους πιο απίθανους δήμους με τους πιο απίθανους υποψηφίους.

Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά και από εκεί που η Ν.Δ είχε υπεροχή, τα πράγματα θα αλλάξουν. Τα πάντα θα παιχτούν στο αντικυβερνητικό κλίμα που θα έχει δημιουργηθεί, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδόπουλος.

Σημαντική παράμετρος για το ΠΑΣΟΚ, οι αντάρτες. Ο κ. Παπανδρέου, μιλώντας σε κομματικά στελέχη, έδειξε να μη συμμερίζεται την άποψη πολλών για διαγραφή των ανταρτών και τόνισε ότι αν οι αντάρτες έχουν την πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας, τότε το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να το ξαναδεί το θέμα.

Ταυτόχρονα τα μέλη της επιτροπής έφτιαξαν τον κανονισμό λειτουργίας-ανάδειξης υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ. Στη συζήτηση που έγινε αποφασίστηκε, από τα περισσότερα στελέχη, πως όλοι οι υποψήφιοι δήμαρχοι και νομάρχες δεν θα έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι στις βουλευτικές εκλογές. Είναι κάτι που δεν το συζητάμε, αναφέρουν τα περισσότερα στελέχη της επιτροπής, ενώ δεν έχει κλείσει ακόμη και το θέμα των ασυμβιβάστων που θα αποφασιστούν σε ειδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί.

Σύμφωνα με το κανονισμό λειτουργίας προβλέπεται:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ


Αρχές και Κριτήρια Ανάδειξης Υποψηφίων του Κινήματος

Άρθρο 1 – Αξίες και Στόχοι του Κινήματος κατά την ανάδειξη των υποψηφίων
Οι υποψηφιότητες που στηρίζει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές για την τοπική και νομαρχιακή αυτοδιοίκηση υπηρετούν τον πολίτη και τις τοπικές κοινωνίες και προωθούν τις αξίες, τους στόχους και το πρόγραμμα του Κινήματος.

Άρθρο 2 – Δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες
1. Οι υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ για τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης αναδεικνύονται με δημοκρατικές διαδικασίες προκριματικών εκλογών και με πολιτική αξιολόγηση από τα συλλογικά του όργανα.
2. Η διαδικασία ανάδειξης και στήριξης των υποψηφίων σέβεται τα δημοκρατικά δικαιώματα των μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ και τις καταστατικά κατοχυρωμένες αρχές της εσωκομματικής λειτουργίας του, ιδίως την αρχή της διαφάνειας.
3. Οι διαδικασίες ανάδειξης και στήριξης των υποψηφίων λαμβάνουν υπόψη με κάθε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένων των προκριματικών εκλογών, τη βούληση των πολιτών, των τοπικών κοινωνιών σε δημοτικό και νομαρχιακό επίπεδο.
4. Στις διαδικασίες ανάδειξης και στήριξης έχουν ισότιμη πρόσβαση όλα τα μέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ που επιθυμούν να διεκδικήσουν την ανάδειξη τους ως υποψήφιοί του στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές.

Άρθρο 3 – Αξιοκρατία και ενότητα
1. Κεντρικός στόχος των διαδικασιών ανάδειξης και στήριξης είναι η εξασφάλιση της αξιοκρατικής επιλογής με διαδικασίες αντικειμενικής αξιολόγησης από τα συλλογικά όργανα ή με τη διενέργεια αδιάβλητων προκριματικών εκλογών.
2. Οι διαδικασίες ανάδειξης και στήριξης υποψηφίων υπηρετούν την εξασφάλιση της ενότητας των δυνάμεων του Κινήματος σε δημοτικό και νομαρχιακό επίπεδο.

Άρθρο 4 – Συνεργασίες
1. Το Κίνημα συνεισφέρει στην ευρύτερη δυνατή ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων με τη δημιουργία των προϋποθέσεων συνεργασιών σε δημοτικό, νομαρχιακό και εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να αποφασίσει τη στήριξη υποψηφίων που δεν είναι ενταγμένοι στο ΠΑΣΟΚ ή ανήκουν σε πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να συνεργαστεί.

Άρθρο 5 – Κριτήρια Ανάδειξης
1. Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια
-το δημοκρατικό ήθος, εγνωσμένη ικανότητα, κοινωνική αποδοχή και καταξίωση
-η εκφρασμένη λαϊκή ετυμηγορία σαφούς επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας στο παρελθόν
-ενδεχόμενες αποτυχίες σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις θα ληφθούν υπ’ όψιν στην πολιτική αξιολόγηση
-η προσφορά σε θεσμούς και μαζικούς χώρους που ενισχύουν την προβολή και τη διεισδυτικότητά τους, όπως η επάρκεια, η ειδική ικανότητα και η γνώση για την ανάληψη μιας θέσης ευθύνης
-δίδεται έμφαση σε επιλογές νέων προσώπων με κύρος στην τοπική κοινωνία που σηματοδοτούν με την παρουσία τους την ανανέωση και την προοπτική.
– Θα στηρίζονται υποψηφιότητες που εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή ενότητα στον δημοκρατικό χώρο καθώς και δυνατότητα πολιτικής συστράτευσης και στήριξης ενός ψηφοδελτίου.
-Θα αναζητούνται υποψήφιοι που μπορούν να εμπνεύσουν ευρύτερες συναινέσεις και δημοκρατικές συνεργασίες με πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, με κινήσεις και φορείς σε κάθε δήμο και σε κάθε νομό.
– Η συνέπεια στην πολιτική διαδρομή σε σχέση με αρχές και πρακτικές. Θα κριθεί η συμπόρευσή τους στο παρελθόν με κορυφαίες επιλογές του Κινήματος στις εκλογές της Αυτοδιοίκησης.
Θα αξιολογηθούν η προγραμματική τοποθέτηση των υποψηφίων με καινοτόμες, προοδευτικές προτάσεις για την αυτοδιοίκηση και η δυνατότητα που έχουν για να συγκροτήσουν πολυσυλλεκτικά, αντιπροσωπευτικά ψηφοδέλτια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ


Επιτροπή Εκλογικών διαδικασιών

Άρθρο 6 – Επιτροπή Εκλογικών Διαδικασιών
1. Τη συνολική ευθύνη για τις διαδικασίες ανάδειξης και στήριξης υποψήφιων στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές σύμφωνα με το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ και τον παρόντα κανονισμό έχει η Επιτροπή Εκλογικών Διαδικασιών (ΕΕΔ).

Άρθρο 7 – Αρμοδιότητες Επιτροπής Εκλογικών Διαδικασιών
Η Επιτροπή Εκλογικών Διαδικασιών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Αποφασίζει σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία ανάδειξης των υποψηφίων. Αποφασίζει για το αν πρέπει η ανάδειξη των υποψηφίων να γίνει έπειτα από αξιολόγηση από τα συλλογικά όργανα ή έπειτα από διενέργεια προκριματικών εκλογών.
2. Προετοιμάζει τις προκριματικές εκλογές. Κινεί και επιβλέπει όλες τις διαδικαστικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή τους. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να εκδίδει εγκυκλίους, ειδικές αποφάσεις και να παίρνει κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο.
3. Ελέγχει τις προκριματικές εκλογές και κρίνει για την δεσμευτικότητά τους.
Για την άσκηση της αρμοδιότητάς της αυτής, η Επιτροπή συνεργάζεται με την Επιτροπή Καταστατικού και Πιστοποίησης, η οποία είναι αρμόδια για την πιστοποίηση όλων των εκλογικών διαδικασιών. Η Επιτροπή ελέγχει βάσει του παρόντος κανονισμού και αποφασίζει αν οι προκριματικές εκλογές που διενεργήθηκαν μπορούν να είναι πολιτικά δεσμευτικές (ελάχιστη συμμετοχή, τήρηση διαδικασιών και δεοντολογίας από τους υποψηφίους κ.λπ.).
4. Εισηγείται στο Εθνικό Συμβούλιο για τις εκ νέου υποψηφιότητες των εν ενεργεία νομαρχών, καθώς και για τις υποψηφιότητες στους άλλους νομούς, ύστερα από διαδικασίες διαβούλευσης και αξιολόγησης των συλλογικών οργάνων.
5. Εισηγείται στο Εθνικό Συμβούλιο για τις εκ νέου υποψηφιότητες των εν ενεργεία δημάρχων σε Δήμους ευρύτερης πολιτικής σημασίας και για τις υποψηφιότητες σε άλλους Δήμους ευρύτερης πολιτικής σημασίας.
6. Αποφασίζει για την παραπομπή της ανάδειξης των υποψηφίων για τους υπόλοιπους Δήμους στις αντίστοιχες Περιφερειακές Επιτροπές.
7. Αποφασίζει για ειδικότερα θέματα ανάδειξης καθώς και υποστήριξης υποψηφίων νομαρχών και δημάρχων που επιβάλλει η στρατηγική και οι προεκλογικές συνεργασίες του Κινήματος. Στο πλαίσιο αυτό εισηγείται στο Εθνικό Συμβούλιο τη μη υποστήριξη υποψηφίου σε κάποιο Δήμο, την υποστήριξη υποψηφίου προερχόμενου από άλλο κόμμα ή ανεξάρτητο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ


Προκριματικές εκλογές

Άρθρο 8 – Απόφαση για τη Διενέργεια Προκριματικών Εκλογών
1. Η ΕΕΔ αποφασίζει σε ποιους Δήμους θα διενεργηθούν προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη των υποψηφίων του Κινήματος.
2. Η διενέργεια των προκριματικών εκλογών γίνεται εντός τουλάχιστον 30 ημερών από την απόφαση της ΕΕΔ υπό την οργανωτική ευθύνη της αντίστοιχης δημοτικής οργάνωσης, με την επικουρία της Νομαρχιακής Επιτροπής και υπό την επίβλεψη της αντίστοιχης Περιφερειακής Επιτροπής.
3. Η ΕΕΔ, σε συνεργασία με την ΕΚΑΠ, εκδίδει εγκύκλιο σχετικά με τη διαδικασία των προκριματικών εκλογών.

Άρθρο 9 – Συμμετοχή στις Προκριματικές Εκλογές
1. Στις προκριματικές εκλογές δικαιούνται να συμμετέχουν τα μέλη και οι φίλοι του Κινήματος στη Δημοτική Οργάνωση καθώς και όλοι οι δημότες του Δήμου όπου διεξάγονται οι προκριματικές εκλογές.
2. Η συμμετοχή των δημοτών γίνεται έπειτα από εγγραφή σε κατάλογο εκλεκτόρων προκριματικών εκλογών, ο οποίος οριστικοποιείται το αργότερο 10 μέρες πριν από τη διενέργεια των εκλογών. Τα σχετικά ζητήματα ρυθμίζει η εγκύκλιος της ΕΕΔ.

Άρθρο 10 – Έλεγχος των Προκριματικών Εκλογών
1. Η ΕΕΔ αποφασίζει, σε συνεργασία με την ΕΚΑΠ, για την εγκυρότητα των προκριματικών εκλογών, βάσει του ελέγχου πιστοποίησης των διαδικασιών.

Άρθρο 11 – Δεσμευτικότητα των Προκριματικών Εκλογών
1. Για τη δεσμευτικότητα των προκριματικών εκλογών απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 50% των μελών και των φίλων του ΠΑΣΟΚ στη Δημοτική Οργάνωση.

Άρθρο 12 – Δέσμευση Υποψηφίων στο Αποτέλεσμα των Προκριματικών Εκλογών
Οι υποψήφιοι στις προκριματικές εκλογές του Κινήματος δεσμεύονται για τη συμμετοχή τους στο ψηφοδέλτιο του νικητή των προκριματικών εκλογών με την ιδιότητα του υποψήφιου δημοτικού συμβούλου. Η υπαναχώρηση από τη δέσμευση αυτή συνεπάγεται οριστική διαγραφή τους από το Κίνημα με απόφαση της ΕΚΑΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ


Διαδικασίες Πολιτικής Αξιολόγησης

Άρθρο 13 – Αξιολόγηση για την εκ νέου Υποψηφιότητα Νομαρχών
1. Οι Νομάρχες που έχουν εκλεγεί με την στήριξη του ΠΑΣΟΚ και επιθυμούν να είναι εκ νέου υποψήφιοι αξιολογούνται από τα συλλογικά όργανα του Κινήματος με την ακόλουθη διαδικασία:
2. Η Νομαρχιακή Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση της αξιολογεί το έργο του υπό κρίση Νομάρχη και διατυπώνει προτεραιότητες για την επόμενη θητεία.
3. Η Γραμματεία της Νομαρχιακής Επιτροπής παρουσιάζει τα συμπεράσματα της συνεδρίασης στην αντίστοιχη Περιφερειακή Επιτροπή. Η Περιφερειακή Επιτροπή παρουσιάζει τα συμπεράσματα των Νομαρχιακών Επιτροπών για τους εν ενεργεία Νομάρχες του Κινήματος και τις δικές της εκτιμήσεις σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Εκλογικών Διαδικασιών.
4. Η Επιτροπή Εκλογικών Διαδικασιών αποφασίζει για την εκ νέου υποψηφιότητα του Νομάρχη και τον προτείνει στο Εθνικό Συμβούλιο ή αποφασίζει την εκκίνηση διαδικασίας για την ανάδειξη νέου υποψηφίου.

Άρθρο 14 – Αξιολόγηση για την εκ νέου υποψηφιότητα Δημάρχων
1. Οι Δήμαρχοι που έχουν εκλεγεί με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και επιθυμούν να είναι εκ νέου υποψήφιοι αξιολογούνται από τα συλλογικά όργανα του Κινήματος με την ακόλουθη διαδικασία:
2. Η Δημοτική Οργάνωση σε γενική συνέλευση αξιολογεί το έργο του υπό κρίση Δημάρχου και διατυπώνει προτεραιότητες για την επόμενη θητεία. Η συντονιστική επιτροπή της Δημοτικής Οργάνωσης παρουσιάζει τα αποτελέσματα της συνέλευσης σε ειδική συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής.
3. Η Νομαρχιακή Επιτροπή αξιολογεί το θετικό έργο των υπό κρίση Δημάρχων του Κινήματος στον νομό και διατυπώνει προτεραιότητες για την επόμενη θητεία τους.
4. Η Γραμματεία της Νομαρχιακής Επιτροπής παρουσιάζει τα συμπεράσματα της συνεδρίασης, καθώς και τα συμπεράσματα των αντίστοιχων δημοτικών συνελεύσεων στην αντίστοιχη Περιφερειακή Επιτροπή.
5. Για τους Δήμους οι οποίοι έχουν κριθεί από την ΕΕΔ ως ευρύτερης πολιτικής σημασίας, η Περιφερειακή Επιτροπή παρουσιάζει τα συμπεράσματα των Δημοτικών Συνελεύσεων και των Νομαρχιακών Επιτροπών για τους εν ενεργεία Δημάρχους του Κινήματος και τις δικές της εκτιμήσεις σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Εκλογικών Διαδικασιών.
6. Η Επιτροπή Εκλογικών Διαδικασιών αποφασίζει για την εκ νέου υποψηφιότητα του Δημάρχου και τον προτείνει στο Εθνικό Συμβούλιο ή αποφασίζει την εκκίνηση διαδικασίας για την ανάδειξη νέου υποψηφίου.
7. Για τους Δήμους, οι οποίοι δεν έχουν κριθεί ως ευρύτερης πολιτικής σημασίας από την ΕΕΔ, η Περιφερειακή Επιτροπή αποφασίζει για την εκ νέου υποψηφιότητα του Δημάρχου ή αποφασίζει, ύστερα από έγκριση της ΕΕΔ, την εκκίνηση διαδικασίας για την ανάδειξη νέου υποψηφίου.

Άρθρο 15 – Ανάδειξη Υποψηφίων Νομαρχών
1. Τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι καταθέτουν την υποψηφιότητά τους σύμφωνα με το άρθρο 16 και αξιολογούνται από τα συλλογικά όργανα του Κινήματος με τη διαδικασία του άρθρου 17.
Άρθρο 16 – Κατάθεση υποψηφιοτήτων
1. Τα μέλη και οι φίλοι του Κινήματος που θέλουν να είναι υποψήφιοι, θα πρέπει:
– να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους στα Όργανα του Κινήματος
– να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους και να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους
– να δεσμευτούν δημόσια για την αποδοχή των διαδικασιών και των όποιων αποφάσεων του Κινήματος
2. Τα μέλη και οι φίλοι που θέλουν να προτείνουν υποψηφιότητα μη μέλους ή φίλου, θα πρέπει:
– να έχουν εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του υποψηφίου
– να αιτιολογήσουν την πρότασή τους
– οι υποψήφιοι θα πρέπει δεσμευτούν δημόσια για την αποδοχή των διαδικασιών και των όποιων αποφάσεων του Κινήματος.
3. Κάθε πολίτης που θέλει να είναι υποψήφιος με τη στήριξη του Κινήματος, έχει το δικαίωμα:
– να καταθέσει την υποψηφιότητά του στα όργανα του Κινήματος
– να εκθέσει τις απόψεις του
– να αξιολογηθεί με βάση τα κριτήρια και τις διαδικασίες του Κινήματος.

Άρθρο 17 – Διαδικασία Ανάδειξης Υποψηφίων Νομαρχών
1. Η Νομαρχιακή Επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί και συζητά κάθε άλλη πρόταση υποψηφιότητας που προτείνεται ή εκτιμάται από τα μέλη της ότι θα ήταν θετική.
2. Η Γραμματεία της Νομαρχιακής Επιτροπής παρουσιάζει τα συμπεράσματα της συνεδρίασης στην αντίστοιχη Περιφερειακή Επιτροπή. Η Περιφερειακή Επιτροπή παρουσιάζει τα συμπεράσματα των Νομαρχιακών Επιτροπών για τους υποψήφιους Νομάρχες του Κινήματος και τις δικές της εκτιμήσεις σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Εκλογικών Διαδικασιών.
3. Η Επιτροπή Εκλογικών Διαδικασιών αποφασίζει για την επιλογή του υποψηφίου Νομάρχη λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις της Νομαρχιακής και Περιφερειακής Επιτροπής και τον προτείνει στο Εθνικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18 – Ανάδειξη Υποψηφίων Δημάρχων
1. Τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι καταθέτουν την υποψηφιότητα τους σύμφωνα με το άρθρο 16 και αξιολογούνται από τα συλλογικά όργανα του Κινήματος με τη διαδικασία του άρθρου 19.

Άρθρο 19 – Διαδικασία Ανάδειξης Υποψηφίων Δημάρχων
1. Η γενική συνέλευση της Δημοτικής Οργάνωσης ενημερώνεται για τις υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί και συζητά κάθε άλλη πρόταση υποψηφιότητας που προτείνεται ή εκτιμάται από τα μέλη της ότι θα ήταν θετική.
Η συνέλευση συζητά για τις πολιτικές προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ στον Δήμο με στόχο τη διαμόρφωση του προγραμματικού του πλαισίου και γνώμονα την διασφάλιση όρων ενότητας των δυνάμεων του Κινήματος σε ένα ψηφοδέλτιο, καθώς και ευρύτερων συγκλίσεων και συνεργασιών στις εκλογές. Στη συζήτηση δεν γίνεται ψηφοφορία. Η συντονιστική επιτροπή της Δημοτικής Οργάνωσης παρουσιάζει τα συμπεράσματα της συνέλευσης σε ειδικής συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής.
2. Η Νομαρχιακή Επιτροπή αξιολογεί τα συμπεράσματα των γενικών συνελεύσεων για τις υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί και συζητά κάθε άλλη πρόταση υποψηφιότητας που προτείνεται ή εκτιμάται από τα μέλη της ότι θα ήταν θετική.
3. Η Γραμματεία της Νομαρχιακής Επιτροπής παρουσιάζει τα συμπεράσματα των Δημοτικών Συνελεύσεων, καθώς και της συνεδρίασής της στην αντίστοιχη Περιφερειακή Επιτροπή.
4. Για τους Δήμους οι οποίοι έχουν κριθεί από την ΕΕΔ ως ευρύτερης πολιτικής σημασίας, η Περιφερειακή Επιτροπή παρουσιάζει τα συμπεράσματα των Δημοτικών Συνελεύσεων και των Νομαρχιακών Επιτροπών για τους υποψήφιους Δημάρχους του Κινήματος και τις δικές της εκτιμήσεις σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Εκλογικών Διαδικασιών.
5. Η Επιτροπή Εκλογικών Διαδικασιών αποφασίζει για τους υποψηφίους Δημάρχους και τους προτείνει στο Εθνικό Συμβούλιο.
6. Για τους Δήμους οι οποίοι δεν έχουν κριθεί από την ΕΕΔ ως ευρύτερης πολιτικής σημασίας, η Περιφερειακή Επιτροπή αποφασίζει για την επιλογή των υποψηφίων Δημάρχων.

Άρθρο 20 – Ειδικά Θέματα
Ειδικότερα θέματα ανάδειξης καθώς και υποστήριξης υποψηφίων Δημάρχων και Νομαρχών που επιβάλλει η στρατηγική και οι προεκλογικές συνεργασίες του Κινήματος, καθορίζονται, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής Εκλογικών Διαδικασιών, με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου.


Σχολιάστε εδώ