4,3 δισ. πίσω ζητάει η ΕΕ για ατασθαλίες στο Αεροδρόμιο!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφασή της, υπ’ αριθ. C (2005) 3243, με ημερομηνία 1 Σεπτεμβρίου 2005, ζητάει σχεδόν 13 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου 4 δισεκατομμύρια δραχμές, επικαλούμενη οικονομικές ατασθαλίες και παρατυπίες που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια διαφόρων λογιστικών ελέγχων. Κατά κύριον λόγο αφορά την εσφαλμένη καταγραφή δαπανών ως επιλέξιμων για συγχρηματοδότηση, ενώ ως σημαντική παράλειψη από ελέγχους που έκανε η Επιτροπή θεωρήθηκε η μη τοποθέτηση διάφορων ενημερωτικών πινακίδων, καθώς και τα αιτήματα για υπερβολικά υψηλή χρηματοδότηση για συγκεκριμένες πτυχές του έργου.

Οι έλεγχοι έγιναν με αφορμή καταγγελία που κατατέθηκε στην Επιτροπή στις 24 Μαΐου 1996 και σύμφωνα με πληροφορίες που διαθέτει η εφημερίδα μας, κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι πολλά τιμολόγια αφορούσαν μια εταιρεία-«μαϊμού» που είχε ως έδρα σουίτα του ΚΑΡΑΒΕΛ και ως εκπρόσωπός της εμφανιζόταν γερμανίδα αγνώστων στοιχείων.


Σχολιάστε εδώ