Ο Λαφοντέν

Είναι παρήγορο το εγχείρημα που γίνεται στη Γερμανία και ελπιδοφόρο το προ-μήνυμά του. Ο Όσκαρ Λαφοντέν, ακραιφνής εκφραστής της ριζοσπαστικής σκέψης, φιλοδοξεί να μορφοποιήσει τη σύγχρονη σοσιαλιστική Αριστερά στην πατρίδα του. Όλοι οι προοδευτικοί πολίτες της Ευρώπης προσδοκούν ότι τα δοκιμαζόμενα ατομικά, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα των δυνάμεων της εργασίας, τηρουμένων των δεδομένων αναλογιών και συγκυριών, θα βρουν τη σχετική πολιτική αποτύπωσή τους στις ερχόμενες γερμανικές εκλογές. Τότε, το προ-μήνυμα θα γίνει μήνυμα αισιοδοξίας, έμπνευσης και ελπίδας με πολλούς αποδέκτες.

Στη χώρα μας είναι αισθητές οι διεργασίες της λαϊκής βάσης σε ό,τι αφορά την αμφισβήτηση του δικομματισμού ο οποίος, ως διαχειριστής του νεοφιλελεύθερου συστήματος εξουσίας, αποϊδεολογικοποιείται και ομογενοποιείται με συνέπεια τον έντονο ιδεολογικό προβληματισμό σημαντικής μερίδας του λαού.

Η άσκηση της πολιτικής εξουσίας στο όνομα ενός πλέγματος οικονομικοπολιτικών συμφερόντων, αποξενώνει τις ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις (εργαζόμενους, αγρότες, μικρομεσαίους, συνταξιούχους) των οποίων τα συμφέροντα όχι μόνο δεν στηρίζονται, αλλά καταστρατηγούνται από το σύστημα της νεοφιλελεύθερης διαχείρισης. Έτσι, οι δυνάμεις αυτές είναι στην κυριολεξία εγκλωβισμένες στο δικομματικό σύστημα και βρίσκονται σε ομηρία.
Εξάλλου το φάσμα της ανεργίας όλο και περισσότερο απλώνεται στις νέες κυρίως γενιές, ενώ η ακρίβεια αφηνιάζει και η κοινωνία μαστίζεται από τις μεγαλύτερες, τις βαθύτερες και τις πιο κραυγαλέες οικονομικές ανισότητες οι οποίες κάποια στιγμή θα απειλήσουν τη συνοχή της.

Από την άλλη μεριά, οι διεσπαρμένες αριστερές δυνάμεις, εν πολλοίς αντιπαρατιθέμενες μεταξύ τους, δεν μπορούν να πείσουν τις προοδευτικές λαϊκές δυνάμεις. Δεν προσφέρουν οδό διεξόδου από το τέλμα.

Είναι προφανές ότι συντρέχει λόγος επείγουσας απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων κοινωνικών δυνάμεων, ώστε να συνεκφραστούν μέσα από έναν τρίτο αλλά ενιαίο πολιτικό φορέα. Οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, θα μπορούσαν να ευνοήσουν την ευδοκίμηση μιας ελληνικής προσπάθειας. Ένας έλληνας Όσκαρ Λαφοντέν, χωρίς τις δουλείες του παρελθόντος, χωρίς αντιφατικότητες, με πίστη και όραμα, με στόχο την αποκατάσταση του κύρους των θεσμών και τις διαχρονικές αξίες της πολιτικής, με πίστη στο λαό και τις δυνάμεις του και ταυτόχρονα με σαφή προοδευτική κατεύθυνση με ριζοσπαστική δυναμική, η οποία θα κατακρημνίσει κατεστημένες δομές ενός σαθρού πολιτικού σκηνικού, θα μπορούσε να αποτελέσει τον πόλο συσπείρωσης νέων προοδευτικών και πατριωτικών δυνάμεων για μια νέα πορεία στα πολιτικά μας πράγματα, μια πορεία ριζοσπαστική με νέα πνοή. Εκείνο όμως το οποίο θα προδιαγράψει αισιόδοξη την πορεία του εγχειρήματος είναι ότι η όλη δομή του, τα ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά, πρέπει να εγγυώνται την τρίτη λύση σε προοδευτική κατεύθυνση και όχι την τρίτη συντηρητική εκδοχή του δικομματισμού.

Το στίγμα μιας τέτοιας κατεύθυνσης ορίζεται από τις συντεταγμένες του κοινωνικού κράτους, της πολιτικής της διαφάνειας και την κοινωνία της αλληλεγγύης. Εξυπακούεται ότι ο Πολιτικός και Κοινωνικός Σύνδεσμος «Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ» θα στήριζε έκθυμα μια τέτοια λύση, μια τέτοια προοπτική. Είναι η λύση που δίνει διέξοδο.


Σχολιάστε εδώ