Μέτρηση για κρατική διαφήμιση στην επαρχία!

Μια άλλη φόρμουλα πιθανώς και για την κατανομή της κρατικής διαφήμισης στον επαρχιακό Τύπο βρήκε το υπουργείο Επικρατείας. Ενώ έχει στα συρτάρια του έτοιμο το σχετικό νομοσχέδιο και περιμένει τις απαντήσεις των ειδικών, προκηρύσσει παράλληλα και κλειστό διαγωνισμό για την ανάθεση των υπηρεσιών «διεξαγωγής τηλεφωνικών ερευνών για την αναγνωσιμότητα των περιφερειακών εφημερίδων, καθώς και τη θεαματικότητα και ακροαματικότητα των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών αντίστοιχα της περιφέρειας», με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 500.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των λοιπών κρατήσεων.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 12.00 το μεσημέρι της Τρίτης 20 Σεπτεμβρίου στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Ενημέρωσης ύστερα από συντετμημένη προθεσμία 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το ποσό των 500.000 ευρώ θα καλυφθεί κατά 50% από τον ΟΠΑΠ, κατά 20% από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων και κατά 10% από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας του ΟΤΕ και την Αγροτική Τράπεζα.


Σχολιάστε εδώ