«ΔΙΑΝΑ»: Μένουν ή φεύγουν οι τοξικές ουσίες που… φεύγουν

«Τον Ιούλιο 2002 υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΥΠΕΧΩΔΕ, του υπ. Γεωργίας του ΥΜΑΘ και της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, για την απομάκρυνση και καταστροφή ποσότητας 814 τόνων ληγμένων φυτοφαρμάκων του εργοστασίου «ΔΙΑΝΑ». Φορέας του έργου συλλογής και μεταφοράς ήταν η νομαρχία και ανάδοχος η εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων CINAR Α.Ε.

Για το έργο εγκρίθηκε χρηματοδότηση από το ΥΠΕΧΩΔΕ ποσού 469.552 ευρώ από τις πιστώσεις του ΕΤΕΡΠΣ. Τον Μάιο του 2003 εκταμιεύθηκε ποσό 93.910 ευρώ.

Με έγγραφό της, τον Φεβρουάριο 2004, η Ν.Α. Θεσσαλονίκης πληροφορούσε το ΥΠΕΧΩΔΕ ότι η ποσότητα των αποβλήτων που είχαν ήδη απομακρυνθεί (814 τόνοι) δεν αποτελούσε το σύνολο των άχρηστων φυτοφαρμάκων της εταιρείας «ΔΙΑΝΑ», αλλά μία κατ’ αρχήν εκτιμώμενη ποσότητα και ότι υπήρχαν και άλλες ποσότητες άχρηστων φυτοφαρμάκων.

Το έργο απομάκρυνσης των επιπλέον ποσοτήτων ανατέθηκε από τη Ν.Α. Θεσσαλονίκης με την από 19.12.2003 επέκταση της αρχικής σύμβασης ανάθεσης έργου, στην εταιρεία CINAR Α.Ε., η οποία ζήτησε από το ΥΠΕΧΩΔΕ τη χορήγηση νέας άδειας για τη διασυνοριακή μεταφορά επικίνδυνων ληγμένων φυτοφαρμάκων.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ χορήγησε στην εν λόγω εταιρεία άδεια διασυνοριακής μεταφοράς 290 τόνων φυτοφαρμάκων, με σκοπό την ασφαλή τους μεταφορά στη Γερμανία.

Από τα στοιχεία που κοινοποιεί η εταιρεία CINAR στο ΥΠΕΧΩΔΕ προκύπτει ότι μέχρι τον Ιούνιο 2005 είχαν μεταφερθεί στο εξωτερικό 235 τόνοι φυτοφαρμάκων και ολοκληρώθηκε η σύμβαση.

Παράλληλα εγκρίθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ κονδύλιο ύψους 375.642 ευρώ ώστε να γίνει αποπληρωμή του ποσού που διέθεσε το ΥΠΕΧΩΔΕ για την απομάκρυνση των φυτοφαρμάκων. Όλα τα παραπάνω στοιχεία κατέθεσα στη Βουλή, στις 6 Ιουνίου 2005, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή κ. Τζοχατζόπουλου.

Με έγγραφό του, στις 17.08.2005, ο γ.γ. του ΥΜΑΘ ενημέρωσε το ΥΠΕΧΩΔΕ ότι επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους του υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης, της Ν.Α. Θεσσαλονίκης και του Δήμου Σταυρούπολης έκανε νέα καταγραφή στον χώρο του εργοστασίου και καταμέτρησε άλλους 586 τόνους (±20%) ληγμένων φυτοφαρμάκων. Οι ποσότητες αυτές, σύμφωνα με την επιτροπή, καταγράφονται για πρώτη φορά. Για την ασφαλή απομάκρυνση των φυτοφαρμάκων αυτών θα πρέπει να γίνει νέος διαγωνισμός».


Σχολιάστε εδώ