Κρατικός τιμοκατάλογος στις διαφημίσεις

Οι σχετικοί υπολογισμοί γίνονται στα εμπορικά τμήματα των εφημερίδων, ενώ οι αναγνώστες του «Π» γνώριζαν έγκαιρα, από τις 8 Μαΐου 2005, την προωθούμενη αλλαγή. Το ερώτημα είναι αν θα αντιδράσουν οι εκδότες που θα δουν τα έσοδά τους να μειώνονται, ακόμη και αν πρόκειται για πρόταση στην οποία συναίνεσε η ένωσή τους. Κι αυτό γιατί ορισμένοι θεωρούν πως, αν και πρόκειται για ποιο δίκαιη λύση, θυμίζει Σοβιετική Ένωση, ενώ άλλοι προτείνουν και την κατάργησή της. Η εγκύκλιος Ρουσόπουλου προβλέπει την κατανομή της κρατικής διαφήμισης σε ίσο αριθμό καταχωρίσεων ανά έντυπο, ανά ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, με διαφορετικό τιμολόγιο, ανάλογα με το ύψος των πωλήσεων κάθε εφημερίδας.

Η κατάταξη των εφημερίδων σε κλιμάκια κυκλοφορίας θα γίνεται με βάση τη μέση κυκλοφορία κατά έκδοση του τελευταίου εξαμήνου. Θα παρέχεται έκπτωση 20% εάν δεν μεσολαβεί διαφημιστής, άλλως θα παρέχεται προμήθεια 20% στον μεσολαβούντα διαφημιστή. Με το νέο σύστημα βγαίνουν εκτός οι πολύ μικρές εφημερίδες, καθώς το κατώτατο όριο πωλήσεων είναι «κατ’ ελάχιστον 1.500 φύλλα», ενώ υπάρχει και ένα μικρό «παράθυρο». «Οι φορείς που θα υλοποιούν προγράμματα διαφημιστικής προβολής σε ειδικές περιπτώσεις θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής μέρους των εφημερίδων ή κατηγορίες εφημερίδων για δημοσίευση διαφημιστικών καταχωρίσεων εφόσον οι επιδιωκόμενοι διαφημιστικοί στόχοι το επιβάλλουν», σύμφωνα με το υπουργείο.

Ο κρατικός τιμοκατάλογος έχει ως εξής:

Φύλλα
κυκλοφορίας
ΤΙΜΗ ανά
cm στήλης
μαυρόασπρη
ΤΙΜΗ ανά
cm στήλης
έγχρωμη
Μέχρι 1.500 3,70 4,50
1.501 – 5.000 7,30 8,80
5.001 – 10.000 8,8010,50
10.001 – 20.00015,0018,00
20.001 – 50.00022,0025,00
50.001 – 100.00025,0032,00
100.001 και άνω37,0045,00
Οικονομικές19,0022,50
Αθλητικές10,0012,00


Σχολιάστε εδώ