Η ΕΡΤ φτιάχνει Κ.Ε.Π.!

Και ενώ εκφράζεται έντονη διαμαρτυρία για την αύξηση του 1 ευρώ της εισφοράς, πληροφορίες του «Π» αναφέρουν πως ο πρόεδρος της ΕΡΤ Χρήστος Παναγόπουλος είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό για να του εξηγήσει προσωπικά τα επόμενα σχέδια της ΕΡΤ έως το 2008. Μέχρι τότε, σύμφωνα με την υπόσχεσή του, η ΕΡΤ δεν θα ζητήσει δάνειο, ούτε άλλη αύξηση του ανταποδοτικού τέλους.

Το «Π» αποκαλύπτει σήμερα τα σχέδια της διοίκησης της ΕΡΤ για την επόμενη τριετία, από το καλοκαίρι του 2005 ως το καλοκαίρι του 2008. Πέραν της αύξησης της τηλεθέασης, στόχο που η στήλη αποκάλυψε την Κυριακή 8 Αυγούστου, άλλοι στόχοι της ΕΡΤ είναι η ανάπτυξη, η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της, η κάλυψη του ελλείμματος και η ισοσκέλιση εσόδων και εξόδων και η αναδιοργάνωση των λειτουργιών της. Το πώς θα γίνουν αυτά περιγράφεται στο δεύτερο μέρος του επιχειρησιακού σχεδίου που παρέδωσε η διοίκηση στον υπουργό Οικονομίας. Στον τομέα της ανάπτυξης έχει ενταχθεί η αύξηση της τηλεθέασης. Θυμίζουμε ότι προβλέπεται για το 2008 τηλεθέαση 12% για τη ΝΕΤ, 5,5% για την ΕΤ-1 και 2,1% για την ΕΤ-3, σύνολο δηλαδή 19,6%. Και ακόμη η ανάπτυξη υπηρεσιών SMS, η δημιουργία εμπορικού ραδιοφώνου, η ανάπτυξη των μουσικών συνόλων, της «Ραδιοτηλεόρασης», του τμήματος κινηματογραφίας.

Και για να μη μείνει παραπονούμενο το τηλεοπτικό κοινό, η ΕΡΤ υπόσχεται την ίδρυση και λειτουργία Κ.Ε.Π.! Το Κέντρο Ενημέρωσης Πολιτών θα λειτουργεί υπό την ευθύνη της γενικής διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών και της διεύθυνσης δημοσίων σχέσεων και σκοπός του θα είναι η συνεχής επικοινωνία με τους τηλεθεατές και ακροατές της ΕΡΤ και να τους δίνει απαντήσεις!

Στη στρατηγική για την εξασφάλιση των στόχων της ΕΡΤ προβλέπεται ο εξορθολογισμός των λειτουργικών δαπανών, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, η δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος κατάρτισης και παρακολούθησης προϋπολογισμού, η σύνταξη νέου οργανογράμματος, η εκπαίδευση του προσωπικού. Η οικονομική λύση για το συσσωρευμένο έλλειμμα της ΕΡΤ βρέθηκε στα χαρτιά. Με τη λογιστική αποτύπωση των ακινήτων της ΕΡΤ και την «περιουσία» 226 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν στη θυγατρική εταιρεία «Νέα Ψηφιακή Τηλεόραση Α.Ε», η ΕΡΤ μηδένισε(!) το έλλειμμά της. Για το 2007 υπόσχεται πως ο προϋπολογισμός θα είναι ισοσκελισμένος και το 2008 κερδοφόρος. Ειδικότερα για το ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα προβλέπεται ότι θα δώσει λύση στο σημερινό οικονομικό χάος της κρατικής τηλεόρασης. Θα συνδέει όλες τις δραστηριότητες της ΕΡΤ και θα παρακολουθεί και θα ελέγχει με ενιαίο σύστημα όλες τις κινήσεις που γίνονται.


Σχολιάστε εδώ