Εκάς…

Και όχι μόνο. Αναγνωρίζει ένα χωριστό δορυφορικό καθεστώς, δηλαδή τη διχοτόμηση μιας ευρωπαϊκής χώρας. Κακώς η στάση μας υπήρξε χλιαρή.

– Αν δεχθούμε την έναρξη συνομιλιών υπό αυτές τις προϋποθέσεις, μόνοι μας θα προκαλέσουμε δυσχέρειες στην υλοποίηση της δίκαιης αξίωσής μας στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων με την Τουρκία να περιλαμβάνεται και η συμμόρφωσή της με τα άλλα κριτήρια. Δηλαδή τον τερματισμό της κατοχής εδαφών ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων αναφορικά με τις περιούσιες κ.λπ.

– Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι για τις λιγότερο ισχυρές χώρες το κυριότερο όπλο είναι η εμμονή σε θέματα αρχών και η αξιοποίηση των εμπλεκομένων συμφερόντων.

– Μέσα σε αυτό το κλίμα εκδηλώθηκε μια σημαντική πρωτοβουλία από τη Γαλλία και την Αυστρία και εμμέσως από άλλους.

Δηλώθηκε με σαφήνεια ότι δεν θα ανεχθούν μη αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας από μια υποψήφια χώρα. Ότι έναρξη διαπραγματεύσεων προϋποθέτει πρότερη αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

– Αντί να σπεύσουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως αυτήν τη στάση, παρουσιαζόμαστε ταλαντευόμενοι και διστάζοντες.

– Κάποιοι μάλιστα με δοκησισοφία αναλύουν τα ελατήρια των χωρών που στηρίζουν τη συμμόρφωση της Τουρκίας προς μια αυτονόητη υποχρέωσή της. Επαναλαμβάνω ότι αν αυτό δεν είναι πολιτική αφέλεια, τότε είναι πολιτικός μαζοχισμός.

Κάθε χώρα είναι φυσικό να τοποθετείται με βάση τα δικά της συμφέροντα. Δικό μας καθήκον είναι η αξιοποίηση των θετικώς εμπλεκομένων συμφερόντων και όχι η αντιεπιστημονική ανάλυση των ελατήριων τους.

– Θα πρέπει να σπεύσουμε να δημιουργήσουμε στενές συμμαχίες με αυτές τις χώρες και όχι να τις αποθαρρύνουμε με τη διστακτικότητά μας.

Αν δεν το πράξουμε, τότε πράγματι θα οδηγηθούμε σε απομόνωση.

Γιατί θα ήταν άσοφο να πιστεύουμε ότι τυχόν ασπόνδυλη στάση μας θα οδηγήσει σε θετική για μας διαφοροποίηση της στάσης της Τουρκίας και των υποστηρικτών της. Τονίζω ότι δεν υπάρχει αλληλεγγύη σε ανύπαρκτο αγώνα ούτε συμπαράσταση σε όσους διστάζουν να τη δεχθούν.

– Προβάλλεται το επιχείρημα ότι εμείς ευνοούμε ευρωπαϊκή στροφή της Τουρκίας, την οποία ίσως άλλοι δεν ευνοούν.

Ευρωπαϊκή στροφή της Τουρκίας, όχι τουρκική στροφή της Ευρώπης.

Ευνοούμε ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας υπό τη σαφή προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα προσαρμοστεί προς το ευρωπαϊκό κεκτημένο και γίγνεσθαι και όχι με προσαρμογή των κριτηρίων προς τις παράλογες και αντιευρωπαϊκές απαιτήσεις της Τουρκίας. Μια τέτοια εξέλιξη όχι μόνο δεν μειώνει τους κινδύνους από μια επιθετική στάση της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά τους επαυξάνει.

– Θα πρέπει τώρα, άμεσα και δημόσια, να διακηρύξουμε ότι είναι αδιανόητη η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία χωρίς πρότερη αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποαναγνώριση του νομικώς μη υπαρκτού δορυφορικού κατοχικού καθεστώτος και ότι μετά την αναγνώριση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων πρέπει να περιλαμβάνεται η συμμόρφωση της Τουρκίας προς τα ευρωπαϊκά κριτήρια που ασφαλώς δεν επιτρέπουν κατοχή, κηδεμονία και καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αν δεν το πράξουμε, δεν γνωρίζουμε πού θα οδηγηθούν οι σημερινοί υποστηρικτές μας.

Ή μήπως κάποιοι ευνοούν την απομόνωση για να δικαιολογούν μια ασπόνδυλη, ραγιαδιστική πολιτική με τραγικές συνέπειες όχι μόνο για τον Κυπριακό Ελληνισμό αλλά για το σύνολο του έθνους;

Δεν υπάρχουν χρονικά όρια αναμονής.

Τώρα άμεσα θα πρέπει να διακηρύξουμε τις τοποθετήσεις μας.

Κάθε καθυστέρηση εγκυμονεί κινδύνους. Ο λαός έχει ήδη αποφανθεί.

Οι ηγεσίες οφείλουν να συμμορφωθούν.


Σχολιάστε εδώ