Πόσα χρωστάνε τα κανάλια…

Έχουν ακόμη υψηλό κόστος λειτουργίας, ομολογιακά δάνεια, ενώ ταυτόχρονα οι φιλόδοξοι ανταγωνιστές τους κουβαλούν έως και υψηλότατες ζημίες και σίγουρα αυξημένες υποχρεώσεις. Το «Π» σήμερα, καθώς κορυφώνεται η σύγκρουση Κουρή-Κοντομηνά, συγκέντρωσε τους ισολογισμούς 8 τηλεοπτικών σταθμών για το 2004 και προσπαθεί να δώσει την εικόνα της ελληνικής τηλεοπτικής αγοράς. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν έχουν εφαρμοστεί για τις δύο εισηγμένες (Mega, Alter). Μπορεί να σπάσει το δίπολο Mega -ANTENNA από τον Alpha, που επένδυσε στα μεγάλα τηλεοπτικά αστέρια; Τι θα σημάνει για το Alter μια πιθανή απώλεια 1,2 μονάδων τηλεθέασης; Ποιο είναι το μέλλον των δεύτερων σταθμών, Star, Μακεδονία και Πόλις; Άραγε ποιο είναι το κέρδος των ιδιοκτητών; Τα χρήματα που δεν υπάρχουν ή η πολιτική ισχύς;

Πρώτο σε τζίρο και κέρδη το 2004 είναι το Mega. Έχει κύκλο εργασιών 132 εκατ. ευρώ και ακολουθεί ο ΑΝΤΕΝΝΑ με 131 εκατ. Κέρδη του Mega 11 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της πώλησης του μεριδίου στη Multichoice, έναντι 5,9 εκατ. ευρώ του ΑΝΤΕΝΝΑ. Για το κανάλι του Αμαρουσίου οι ορκωτοί λογιστές έχουν μια παρατήρηση για την αποτίμηση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων του ΑΝΤΕΝΝΑ, πως υπολείπεται κατά 56,3 εκατ. ευρώ, συνεπώς τα κέρδη προ φόρων είναι αυξημένα κατά 5,5 εκατ. ευρώ.

Ζημίες, ζημίες, ζημίες!

Συνολικά άλλα 4 κανάλια έχουν κέρδη το 2004: το Alter με 1,5 εκατ. ευρώ, το Star 0,23 εκατ. ευρώ και το MAD 0,24 εκατ. ευρώ και το Μακεδονία με 23 χιλιάδες ευρώ. Τις μεγαλύτερες ζημίες χρήσης έχει ο Alpha με 37 εκατ. ευρώ και ακολουθεί το Magic με 3 εκατ. ευρώ. Ο Alpha έχει και τις μεγαλύτερες συσσωρευμένες ζημίες ύψους 90 εκατ. ευρώ, έναντι 7,7 εκατ. του Magic, 6,5 εκατ. ευρώ του Μακεδονία, 6,49 εκατ. ευρώ του ΑΝΤΕΝΝΑ και 5,9 εκατ. του Alter. Το MAD έχει τις μικρότερες συσσωρευμένες ζημιές, ύψους 27.320 ευρώ, ενώ το Mega δεν έχει καθόλου. Όμως το Μεγάλο Κανάλι έχει σύνολο υποχρεώσεων 137 εκατ. ευρώ, στις οποίες περιλαμβάνεται και ομολογιακό δάνειο 39 εκατ. ευρώ και δάνειο προς τράπεζες 5 εκατ. ευρώ. Τις μεγαλύτερες υποχρεώσεις έχει ο ΑΝΤΕΝΝΑ με 260 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων και ομολογιακό δάνειο 178,7 εκατ. ευρώ.

Ο Alpha έχει και εκείνος υψηλές υποχρεώσεις, 170 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 52,5 εκατ. ευρώ σε ομολογιακό και 14 εκατ. ευρώ σε τράπεζες), έναντι 137 εκατ. ευρώ του Alter. Το Star («Νέα Τηλεόραση») έχει 115 εκατ. ευρώ υποχρεώσεις και συσσωρευμένες ζημίες 2,8 εκατ. ευρώ, αλλά πρέπει να συνυπολογιστεί και η δραστηριότητα της «Εμπορικές και Tηλεοπτικές Θέαμα».


Σχολιάστε εδώ