Υπάρχουν δικαστές στην Αθήνα, κύριοι της HOCHTIEF

Αντιθέτως, αποκαλύφθηκαν οι προθέσεις και η απόπειρα να αποτρέψει αλλαγή των ποσοστών στο Αεροδρόμιο των Σπάτων απέτυχε. Και τελικά οι Γερμανοί πήραν το μήνυμα ότι υπάρχουν δικαστές στην Αθήνα, όπως και στο Βερολίνο, στους οποίους αναφερόταν ο μυλωνάς…

Το Μονομελές Πρωτοδικείο, με προσωρινή απόφαση που εξέδωσε, ανέστειλε τη δικαστική απόφαση που ακύρωνε την αγορά των μετοχών της ΑΒΒ από την ελληνική εταιρεία HORIZON, συμφερόντων Δημήτρη Κοπελούζου.

Στη δίκη εκείνη, που διεξήχθη στο Λονδίνο, οι διάδικοι στερήθηκαν του δικαιώματός τους να ορίσουν τους διαιτητές τους και υποχρεώθηκαν να δεχθούν διαιτητές οι οποίοι δεν πληρούσαν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου. Συγκεκριμένα, ο ένας εκ των διαιτητών ήταν Ελβετός, ενώ η σύμβαση προέβλεπε ότι έπρεπε να είναι υποχρεωτικά από κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο δεύτερος ήταν Γερμανός, ενώ η σύμβαση προέβλεπε ότι δεν έπρεπε ο διαιτητής να έχει την ίδια υπηκοότητα με αυτήν των γερμανικών εταιρειών μελών της κατασκευαστικής κοινοπραξίας, και ο τρίτος ήταν από την Αγγλία, όπου, ως γνωστόν, η γερμανική εταιρεία HOCHTIEF έχει την έδρα τής 100% θυγατρικής της εταιρίας HOCHTIEF U.K., ενώ παράλληλα ας σημειωθεί ότι το 35% των μετοχών της HOCHTIEF ανήκει σε βρετανικές εταιρείες διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων…

Στη δίκη αυτή επίσης δεν εκλήθη νομίμως και η εταιρεία του Αεροδρομίου, διότι σύμφωνα με το καταστατικό της η ελληνική εταιρεία ενάγεται στα ελληνικά δικαστήρια για τις σχέσεις της με τους μετόχους και όχι στο διαιτητικό δικαστήριο του Λονδίνου.

Έτσι καλώντας η HOCHTIEF την ελληνική εταιρεία του Αεροδρομίου σε αναρμόδιο δικαστήριο στο Λονδίνο και όχι στο αρμόδιο που ήταν των Αθηνών, την υποχρέωσε ουσιαστικά με πλάγιο μέσο να μην εμφανιστεί στη δίκη, προκειμένου να μη νομιμοποιήσει με τη συμπεριφορά της την παράνομη κλήτευσή της σε αναρμόδιο δικαστήριο. Έτσι δίκασε την εταιρεία του Αεροδρομίου ερήμην, όπως βεβαίως και επιθυμούσε.


Σχολιάστε εδώ