Κύπρος και Ελλάδα να αντιδράσουν

Είναι απαράδεκτο, εξωφρενικό και προκλητικό μια υποψήφια χώρα για ένταξη να αρνείται την αναγνώριση χώρας μέλους της Ένωσης στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί.

Η Τουρκία, με τη μονομερή δήλωση – διακήρυξη περί μη αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας, παραβιάζει τους κοινοτικούς κανόνες, καταπατεί το Διεθνές Δίκαιο και αρνείται ουσιαστικά να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε έναντι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17 Δεκεμβρίου 2004.

Η παράνομη αυτή από άποψη Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου δήλωση της Τουρκίας, ότι δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, ταυτόχρονα με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Τελωνειακής Ένωσης, δημιουργεί ήδη μείζον πολιτικό ζήτημα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού της Γαλλίας και του αντικαγκελάριου της Αυστρίας, με τις οποίες καθιστούν σαφές ότι είναι αδιανόητη η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνιστούν άκρως σημαντική εξέλιξη, η οποία δημιουργεί νέα δεδομένα για το θέμα του Πρωτοκόλλου και θέτει την Τουρκία προ των ευθυνών της.

Κύπρος και Ελλάδα έχουν τώρα τη δυνατότητα να δώσουν πολύ πιο αποφασιστικά και αποτελεσματικά την πολιτική και διπλωματική μάχη για να υποχρεωθεί η Τουρκία να σεβαστεί τους κανόνες του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου και να αναγνωρίσει ανεπιφύλακτα την Κυπριακή Δημοκρατία.

Κύπρος και Ελλάδα δεν έχουν κανένα λόγο να είναι επιφυλακτικές ή να επιδεικνύουν δισταγμούς και αναστολές όταν χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτουν την Τουρκία προ των ευθνών της.

Οι κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας θα πρέπει με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα να δώσουν το μήνυμα ότι δεν πρέπει να αναμένεται η θετική τους ψήφος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων Τουρκίας – Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν η Τουρκία επίσημα και ανεπιφύλακτα αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Να εξηγήσουν ότι δεν μπορεί η Τουρκία να ζητά θρασύτατα από μια χώρα την οποία θεωρεί ανύπαρκτη να της δώσει την υπαρκτή και αναγκαία ψήφο της.

Επιβάλλεται η άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών και έντονης κινητοποίησης από την κυπριακή κυβέρνηση μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Κεντρική και αδιαπραγμάτευτη θέση μας πρέπει να είναι η ισοβαρής από πλευράς Τουρκίας επέκταση του Πρωτοκόλλου στις 10 χώρες που κατέστησαν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 01/05/2004 και η αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μη εκπλήρωση αυτών των στοιχειωδών προϋποθέσεων πρέπει να σημαίνει ότι Κύπρος και Ελλάδα θα εμποδίσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων Τουρκίας – Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καμιά επιφύλαξη, κανένας δισταγμός και καμιά αναστολή δεν δικαιολογείται. Θα ήταν τραγικό να είμαστε λιγότερο διεκδικητικοί για τα δικά μας εθνικά συμφέροντα απ’ ό,τι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε υποχώρηση σ’ αυτό το κορυφαίο ζήτημα αρχής θα οδηγήσει σε σταδιακές κατολισθήσεις με καταστροφικές συνέπειες. Τόσο στο Κυπριακό όσο και στα Ελληνοτουρκικά.


Σχολιάστε εδώ