Καυτά ερωτήματα στον κ. Σκανδαλάκη για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Προβληματίζει, πάντως, η σιωπή της κυβέρνησης και ιδιαίτερα του υπουργείου Εξωτερικών. Είναι ευχαριστημένοι με αυτήν την κατάσταση διάλυσης, όπου το Πατριαρχείο δεν λειτουργεί και οι τρεις που το επιβλέπουν, Ισραήλ, Ιορδανία και Παλαιστίνη, παίζουν τα παιχνίδια τους;

Αντιλαμβάνονται τι ευθύνη αναλαμβάνουν;

Ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής είναι ικανοποιημένος από τους χειρισμούς του αρμόδιου υφυπουργού του κ. Σκανδαλάκη; Επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις του και οι σχεδιασμοί του; Ή οδήγησαν σε ένα τεράστιο φιάσκο;

Για σήμερα πάντως θέτουμε κάποια καυτά ερωτήματα γύρω από αυτήν την ιστορία και ελπίζουμε οι αρμόδιοι να ευαισθητοποιηθούν και να καταθέσουν τις απαντήσεις τους.

•· Ποιος πλήρωσε τα έξοδα της συνδιασκέψεως στο Φανάρι;
•· Ποιος πλήρωσε τις μετακινήσεις των στασιαστών Αρχιερέων και Πατέρων στην Κωνσταντινούπολη;
•· Πόσους και ποιους πρέσβεις ορθοδόξων κρατών συνάντησε ή χειραγώγησε ο κ. Σκανδαλάκης προ της συνδιασκέψεως στο Φανάρι και μετά στο υπουργείο του και εκτός υπουργείου;
•· Ποιες οι πολιτικές παρεμβάσεις του κ. Σκανδαλάκη στα κράτη που εμπλέκονται με το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων;
•· Γιατί δεν ζήτησε ο κ. Σκανδαλάκης να δει τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και να του ζητήσει τον λόγο ή να απαιτήσει να γίνει δικαστήριο για ό,τι καταμαρτυρείται εις βάρος του Πατριάρχη Ειρηναίου;
•· Είναι αλήθεια ότι ο κ. Σκανδαλάκης είχε υποσχεθεί στην κυβέρνηση ότι θα προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία εις βάρος του Πατριάρχη κ. Ειρηναίου;
•· Είναι αλήθεια ότι ο κ. Σκανδαλάκης ερευνά τα προσωπικά στοιχεία του Πατριάρχη Ειρηναίου, λογαριασμούς ή άλλα περιουσιακά στοιχεία;
•· Βρήκε κάτι; Αν ναι, γιατί δεν το εμφανίζει; Γιατί δεν ερευνά και τα περιουσιακά στοιχεία άλλων υποψηφίων στην Ελλάδα στο Ισραήλ, στην Ελβετία και στην Αγγλία; Γιατί δεν κάνει καταγγελία στην ελληνική Δικαιοσύνη εις βάρος Ελλήνων οι οποίοι πλουτίζουν αθέμιτα στο εξωτερικό εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων; Εις βάρος άλλων ανθρώπων;
•· Γιατί σιωπά ο κ. Μολυβιάτης; Γιατί σιωπά ο πρωθυπουργός;
•· Είναι αλήθεια πως ό,τι έκανε ο κ. Σκανδαλάκης με τους πολιτικούς παράγοντες, το ίδιο έκανε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης με τους αντιπροσώπους των Εκκλησιών προ της συνδιασκέψεως στο Φανάρι;

· Ποιοι είχαν αναλάβει τις επίσημες μεταφράσεις στη διάρκεια της συνδιασκέψεως στο Φανάρι;

Εδώ και τώρα θα πρέπει να γίνει έλεγχος στα μυστικά και φανερά κονδύλια του υπουργείου Εξωτερικών και στον προϋπολογισμό του ελληνικού προξενείου στα Ιεροσόλυμα.

Για να δει ο ελληνικός λαός τι παιχνίδια παίζονται και πού πάει ο ιδρώτας του.


Σχολιάστε εδώ