Μητσοτάκης βάλλει κατά του πατέρα Λαμπράκη για συνεργασία με χιτλερικούς!

Η πρωινή εφημερίδα του Λαμπράκη σε πρωτοσέλιδο άρθρο επετίθετο στον Μητσοτάκη, υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης Νόβα των Αποστατών, επειδή είχε κατηγορήσει σε ραδιοφωνική συνέντευξη τον πατέρα του Λαμπράκη ότι είχε συστήσει εκδοτική εταιρεία με τον ναζί Γκαίρινγκ!

Αν και σαράντα χρόνια από τότε, εν τούτοις έχουν ενδιαφέρον όσα αναφέρονται στο άρθρο αυτό, και για εκείνους που έζησαν τα γεγονότα εκείνης της εποχής και σήμερα είναι φυσικό να μην τα θυμούνται όλα, αλλά και για τις νεότερες γενιές, που θα πρέπει να γνωρίζουν για να μπορούν σωστά να κρίνουν τα σημερινά. Για τους λόγους αυτούς προπαραθέτουμε τα σημαντικότερα σημεία του άρθρου που είχε τίτλο «Ως χρέος έναντι της κοινής γνώμης»:

«Δεν θα εδίδαμεν απάντησιν εις τον κ. Μητσοτάκην, εάν κατά την ραδιοφωνική του συνέντευξιν, του παρελθόντος Σαββάτου, είχε περιορισθή εις την επεξήγησιν της πολιτικής του στάσεως. Όχι δι’ άλλον λόγον, αλλά διότι ο κ. Μητσοτάκης ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ το αναγκαίον ηθικόν ανάστημα διά να αντιδική κανείς μαζί του επί πολιτικών θεμάτων. Διαφορετικά θα ελάμβανε την οφειλομένην απάντησιν. Και η απάντησις αυτή θα ήτο αποστομωτική.

Αλλά, ο υπουργός της ʽʽΚυβερνήσεως” Νόβα, δεν περιωρίσθη εις το να δικαιολογήση τα αδικαιολόγητα. Επροχώρησε, πέραν τούτου, και εις συκοφαντικήν επίθεσιν κατά του ʽʽΒήματος” και μάλιστα κατά του ιδρυτού του Δημητρίου Λαμπράκη. Όσον δυσάρεστον και αν είναι το θέαμα των αντεγκλήσεων γύρω από το όνομα ενός αγωνιστού που δεν υπάρχει πλέον, επιβάλλεται εν τούτοις η απάντησις. Δεδομένου μάλιστα ότι ο διαπράξας την συκοφαντικήν επίθεσιν εξεμεταλλεύθη την θέσιν του ως υπουργού και εχρησιμοποίησε το κρατικόν ραδιόφωνον, η απάντησις του ʽʽΒήματος” -που θα εδίδετο εις το Δικαστήριον αν ο συκοφαντηθείς ιδρυτής του υπήρχεν εις την ζωήν- πρέπει κατ’ ανάγκην να ιδή το φως της δημοσιότητος χάριν και μόνον της Κοινής Γνώμης.

Ισχυρίζεται ο υπουργός της ʽʽΚυβερνήσεως” Νόβα ότι ο Δημήτριος Λαμπράκης είχε ʽʽσυστήσει ανώνυμον εκδοτικήν εταιρείαν με κάποιον γερμανικήν ʽΜούντουςʼ, που ήλεγχεν ο μέγας δημοκράτης και στρατάρχης του Γʼ΄ Ράϊχ Χέρμαν Γκαίριγκ”. Θα ήτο ευχαρέστατον εις τον κ. Μητσοτάκην να αποφύγη την συκοφαντικήν ανακρίβειαν. Διότι, ασφαλώς γνωρίζει -ή ώφειλε να γνωρίζη- ότι το ʽʽΕλεύθερον Βήμα” και τα ʽʽΑθηναϊκά Νέα” κατελήφθησαν υπό του κατακτητού μαζί με την Ελλάδα -διότι είχαν πρωτοστατήσει εις τον εθνικόν αγώνα κατά της ιδεολογικής και της στρατιωτικής επιθέσεως του Φασισμού και του Χιτλερισμού.

Μόλις εισέβαλαν εις την Ελλάδα οι Γερμανοί και πριν ακόμη καταλάβουν τας Αθήνας, ο Δημήτριος Λαμπράκης διέκοψε πάσαν δημοσιογραφικήν, οικονομικήν ή άλλην σχέσιν με τας εφημερίδας του και απεσύρθη, αφού παρεχώρησεν ΟΛΑ τα δικαιώματά του εις το προσωπικόν -συντακτικόν και τεχνικόν.

Ούτως είχαν τα πράγματα, όταν ενεφανίσθη ενώπιον της διοικούσης επιτροπής του προσωπικού των εφημερίδων ο τότε διευθυντής Τύπου της Γερμανικής Πρεσβείας Αθηνών, φον Σβαίρμπελ, και διέταξε την άμεσον παραχώρησίν των εις την εκδοτικήν εταιρείαν ʽʽΜούντους” του Μπρέσλαου. Έτσι έγινεν η κατάληψις του ʽʽΕλευθέρου Βήματος” και των ʽʽΑθηναϊκών Νέων”. Και με τον τρόπον αυτόν οι Γερμανοί ηδυνήθησαν, όχι μόνον να χρησιμοποιούν αλλά και να απομυζούν οικονομικώς τας εφημερίδας που είχαν υποδουλώσει, όπως και ολόκληρον την Ελλάδα».

Απορίες…

Διαβάζοντας τα παραπάνω, δεν μπορείς να μη διερωτηθείς γιατί ο Δημήτρης Λαμπράκης δεν έκανε το αυτονόητο, να κλείσει τις εφημερίδες του, από τη στιγμή που ο εχθρός κατέλαβε την Ελλάδα; Η συνέχεια της έκδοσης τι πρόσφερε στον ελληνικό λαό και στην πατρίδα; Μόνο τον εχθρό εξυπηρετούσε. Περίμενε ο εκδότης Δ. Λαμπράκης να μην καταληφθούν από τους κατακτητές οι εφημερίδες; Υπάρχει τέτοιο προηγούμενο; Θα άφηναν τις εφημερίδες να κάνουν αντίσταση; Τί δικαιώματα παραχώρησε στο προσωπικό, όταν όλα ανήκαν πλέον στον ξένο κατακτητή; Υπήρχε περίπτωση οι Γερμανοί, οι ναζί να σεβασθούν… δικαιώματα;

Εδώ εκδότες έκλεισαν τις εφημερίδες τους το 1967 για το πραξικόπημα των συνταγματαρχών, όπως η Ελένη Βλάχου και ο Πάνος Κόκκας…

Διαβάζουμε στο άρθρο ότι «το ʽʽΕλεύθερο Βήμαʼʼ και τα ʽʽΑθηναϊκά Νέαʼʼ καταλήφθησαν υπό τους κατακτητές μαζί με την Ελλάδα» (οποία μετριοφροσύνη!.. Η Ελλάδα και οι εφημερίδες του Λαμπράκη στο ίδιο βάθρο…). Οι άλλες εφημερίδες που κυκλοφορούσαν τότε στην Αθήνα, όπως π.χ. η «Πρωΐα», δεν καταλήφθησαν από τους Γερμανούς;

Υπάρχει όμως ακόμη μία απορία. Γιατί μετά την απελευθέρωση οι εφημερίδες του Λαμπράκη βγήκαν με… κολοβό τίτλο; Μήπως κάποιος θα μπορούσε να μας δώσει εξήγηση γιατί από «Ελεύθερο Βήμα» και «Αθηναϊκά Νέα» κυκλοφόρησαν με τίτλο «Βήμα» και «Νέα»; Αληθεύει ότι νόμος της ελεύθερης Ελλάδας απαγόρευε την έκδοση των εφημερίδων που κυκλοφορούσαν στα χρόνια της γερμανικής κατοχής; Και η διάταξη του νόμου ξεπεράστηκε, κόβοντας τα δύο επίθετα, ώστε να εμφανιστούν οι δύο εφημερίδες ως νέες;

Και κάτι τελευταίο, έπειτα από εκείνο το… παραστράτημα του Μητσοτάκη, το Συγκρότημα, ο κ. Λαμπράκης, τον συγχώρεσαν;


Σχολιάστε εδώ