Σαμποτάζ στην Ολυμπιακή

Το «ΠΑΡΟΝ» φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα εμπιστευτική επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος της εταιρείας των Ολυμπιακών Αερογραμμών Πέτρος Παπαγεωργίου, προς τα εποπτεύοντα υπουργεία Μεταφορών και Οικονομίας και συγκεκριμένα στον γενικό γραμματέα Μεταφορών κ. Σταυρόπουλο και τον ειδικό γραμματέα Αποκρατικοποιήσεων Λ. Παπάζογλου, στην οποία αποκαλύπτονται με λεπτομέρειες τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται από αυτήν την αδυναμία της Τεχνικής Βάσης να εξυπηρετήσει τους στόχους που έχουν τεθεί στο επιχειρησιακό σχέδιο για την ανασυγκρότηση του στόλου της εταιρείας και να τηρήσει τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα.

Από την εμπιστευτική αυτή επιστολή προκύπτει ότι, όπως επισημαίνει με έμφαση ο πρόεδρος των Ολυμπιακών Αερογραμμών, λόγω της ασυνέπειας της Τεχνικής Βάσης η εταιρεία αναγκάζεται να νοικιάσει αεροσκάφη με υψηλό κόστος και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο πρόγραμμά της, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το έλλειμμά της.

Παράλληλα, ο κ. Παπαγεωργίου προειδοποιεί ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα κάνει χρήση των δικαιωμάτων για ποινικές ρήτρες και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι από τον Οκτώβρη δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στη συντήρηση βαρέων αεροσκαφών που έχει προγραμματιστεί.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΟΑΕ ζητάει την παρέμβαση της κυβέρνησης προκειμένου να υπάρξει:

1. Επανεξέταση του αριθμού των αεροσκαφών που θα έχει στη διάθεσή της η εταιρεία.

2. Αυστηρή τήρηση επισκευών των αεροσκαφών.

3. Λήψη απόφασης σχετικά με την ιδιωτικοποίηση για να ληφθούν άμεσα οι σημαντικές αποφάσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία και την απρόσκοπτη ανάπτυξη της εταιρείας.

Πάντως, η κατάσταση αυτή θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά για τα εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ολυμπιακή και βέβαια ο προβληματισμός για τυχόν υπονόμευση της εταιρείας από τις ίδιες τις θυγατρικές της είναι αυξημένος.

Η επιστολή

Στην αρχή της επιστολής του ο Π. Παπαγεωργίου αναφέρεται στο «business plan» για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της εταιρείας, που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης, καθώς και στους στόχους που τέθηκαν από τη διοίκηση της εταιρείας και τονίζει συγκεκριμένα:

«Όπως σας είναι γνωστό, η διοίκηση στα πλαίσια των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας ως και εκείνων της ιδιωτικοποίησης μελέτησε και κατήρτισε Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΒΡ) λειτουργίας και ανάπτυξης για τα επόμενα 3 έτη και με την προοπτική να μπορέσει η εταιρεία να αντεπεξέλθει τις υφιστάμενες οικονομικές δυσκολίες με στόχο σε σύντομο χρονικό διάστημα να επιτευχθεί η εξυγίανση της εταιρείας και αυτό σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έθετε το Business Plan».

Η ανασυγκρότηση

«To Επιχειρησιακό Σχέδιο της εταιρείας -συνεχίζει στην επιστολή του ο πρόεδρος των ΟΑΕ- προϋπέθετε την ανασυγκρότηση του στόλου (σύνολο 45 αεροσκαφών) με περιορισμό των τύπων των αεροσκαφών για εξασφάλιση ομοιογένειας και οικονομιών κλίμακας.

»Οι πιο πάνω δύο βασικές προϋποθέσεις θεωρήθηκαν αναγκαίες και έπρεπε να ικανοποιηθούν, διότι αναμενόταν (όπως και συμβαίνει) αύξηση της επιβατικής κινήσεως και των εσόδων κατά το 2005, το οποίο είχε προβλεφθεί από τη διοίκηση, γεγονός που επαληθεύεται από τα υφιστάμενα στοιχεία επιβατών, εσόδων και προγράμματος κρατήσεων.

»Προς επίτευξη των ως άνω δύο προϋποθέσεων εγένετο έγκαιρα διεθνής διαγωνισμός για τη μίσθωση των κατάλληλων και απαραίτητων αεροσκαφών υπό επιτροπής, την οποία όρισε το διοικητικό συμβούλιο.

»Τελικώς και μετά από αρκετές συζητήσεις που έγιναν στο ΔΣ και τη διαβιβασθείσα άποψη-γνώμη των συμβούλων ιδιωτικοποίησης, ύστερα από συνεννόησή τους με τη Διυπουργική Επιτροπή Ιδιωτικοποιήσεων, το ΔΣ αποφάσισε να διατηρηθεί η σύνθεση του υφιστάμενου στόλου και να περιοριστεί ο αριθμός των αεροσκαφών από 45 σε 40.

»Η διοίκηση με δεδομένη αυτή την απόφαση προέβη περί το τέλος 2004 και αρχές του 2005 στις απαραίτητες ενέργειες ώστε:

»1. Να περιοριστεί στο ελάχιστο ο αριθμός των προς ακύρωση πτήσεων, διατηρώντας σχεδόν όλους τους προορισμούς και να αναγγελθεί-δημοσιευθεί πρόγραμμα πτήσεων για την άνοιξη και το καλοκαίρι, τέτοιο που να ικανοποιείται ο μέγιστος αριθμός πτήσεων σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το 2005, και να διαφυλαχθούν κατά το μέγιστο δυνατό τα προγραμματισμένα έσοδα.

»2. Να προγραμματισθεί, συζητηθεί και να συμφωνηθεί το πρόγραμμα της ετήσιας συντήρησης των αεροσκαφών με την τεχνική βάση της ΟΑ-Υ, έτσι ώστε όλα τα αεροσκάφη να ευρίσκονται στην απαραίτητη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προκειμένου να μπορέσουν οι ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ να ανταποκριθούν στο δημοσιευμένο πρόγραμμα πτήσεων.

»Στόχος της διοίκησης ήταν η βελτίωση της λειτουργίας και παραγωγικότητας και κατ’ επέκταση η κάλυψη των αναγκών της ζήτησης για πτήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ως και η μεγιστοποίηση των εσόδων κατά τη συγκεκριμένη περίοδο».

Αδυναμία της τεχνικής βάσης

Αμέσως μετά στην εμπιστευτική επιστολή του ο κ. Παπαγεωργίου αναφέρεται με λεπτομέρειες στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τη μη ύπαρξη ενός εφεδρικού αεροσκάφους, γεγονός που συνετέλεσε τα μέγιστα στην αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του προγράμματος πτήσεων και επισημαίνει ότι: «Το πλέον δυσμενέστερο είναι ότι η διοίκηση της τεχνικής βάσης αδυνατεί (για δικούς της λόγους) στην τήρηση των συμφωνηθέντων και συγκεκριμένα στην τήρηση εκτέλεσης επισκευών, συντήρησης και παραδόσεως αεροσκαφών προς εκμετάλλευση κατά τις ημερομηνίες που συμφωνήθηκαν.

»Μετά από τις πολλές οχλήσεις και αιτιάσεις προς τη διοίκηση της ΟΑ-Υ δεν κατέστη δυνατή η επίσπευση, αλλά αντιθέτως, συνεχώς και μετατίθεται ο χρόνος παραδόσεως, με αποτέλεσμα η διοίκηση των ΟΑΕ να προβαίνει (μετά από σχετική έγκριση του ΔΣ και ενημέρωση της εποπτεύουσας αρχής και των συμβούλων ιδιωτικοποίησης) σε μίσθωση αεροσκαφών προκειμένου να καλύψει τα κενά και τις καθυστερήσεις του υφιστάμενου πτητικού προγράμματος, που προέρχεται κυρίως από την αδυναμία της τεχνικής βάσης της ΟΑ-Υ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες»!

Μισθώσεις με υψηλό κόστος

Στη συνέχεια μάλιστα τονίζει: «Είναι προφανές ότι η εταιρεία τήρησε τη δέσμευση για υψηλά έσοδα, όπως τόσο τα απολογιστικά στοιχεία όσο και οι κρατήσεις αποδεικνύουν, πλην όμως αδυνατεί να ικανοποιήσει τη ζήτηση αυτή και να μεγιστοποιήσει τα έσοδά της, λόγω καθυστερήσεων παραδόσεως των αεροσκαφών και έλλειψης εφεδρικών, επιβάλλοντας τη μίσθωση ACMI αεροσκαφών με ιδιαίτερα υψηλό κόστος.

»Η διοίκηση των ΟΑΕ, διαφυλάσσοντας τα συμφέροντα της εταιρείας, θα ασκήσει τα δικαιώματα που προκύπτουν από την υφιστάμενη σύμβαση τεχνικής υποστήριξης και θα κάνει χρήση των δικαιωμάτων αυτών με εφαρμογή των άρθρων περί “Ποινικών ρητρών”.

»Επίσης, θα προβεί σε νέο προγραμματισμό της συντήρησης των αεροσκαφών ATR και είναι γνωστό σε όλους στην ΟΑ-Υ ότι αδυνατούν να υποστηρίξουν από την περίοδο Οκτωβρίου και μετά τη βαριά συντήρηση των αεροσκαφών που έχουν προγραμματισθεί».

Τα ανταλλακτικά

Αναφερόμενος στο θέμα των ανταλλακτικών ο κ. Παπαγεωργίου γράφει ότι: «Σύμφωνα με την υπάρχουσα σύμβαση τεχνικής υποστήριξης μεταξύ ΟΑΕ και ΟΑ-Υ, η δεύτερη είναι υποχρεωμένη να παρέχει ανταλλακτικά, υλικές υπηρεσίες και να εξοφλείται εντός 30 ημερών από εκδόσεως τιμολογίου.

Δεν υφίσταται καμία υποχρέωση για την ΟΑΕ να προπληρώνει τα ανταλλακτικά των αεροσκαφών προκειμένου να παραδοθούν στην ΟΑ-Υ (η οποία δεν πληρώνει) για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. Παρά ταύτα και εκτόςοποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης η ΟΑΕ προπληρώνει την εξασφάλιση των ανταλλακτικών. Επίσης, η ΟΑΕ είναι συνεπής στις δεσμευτικές υποχρεώσεις της προς την ΟΑ-Υ και εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών πληρωμής».

Και ο πρόεδρος των Ολυμπιακών Αερογραμμών καταλήγει, επισημαίνοντας ότι: «Η διοίκηση συνεχίζει να πιστεύει ότι ακόμα και σήμερα, που βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο ιδιωτικοποίησης της εταιρείας, λόγω των υφιστάμενων προκρατήσεων και της πρόβλεψης ότι και την επόμενη χρονιά θα είναι αυξημένη η επιβατική κίνηση, καθίσταται πλέον επιτακτικώς αναγκαία η επανεξέταση του θέματος του αριθμού των αεροσκαφών από την εποπτεύουσα αρχή, την οποία παρακαλούμε να παρέμβει για την τήρηση του συμφωνηθέντος προγράμματος επισκευών. ΅Επίσης, παρακαλούμε όπως ληφθεί υπόψη πως εν όψει και των ανωτέρω καθίσταται επιτακτική η λήψη απόφασης σχετικά με την ιδιωτικοποίηση, διότι για την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη της εταιρείας θα πρέπει να ληφθούν άμεσα ιδιαίτερα σημαντικές αποφάσεις».


Εμπόδια και στον διαγωνισμό… για την πώληση της Ολυμπιακής
Κάποιοι προωθούν επιχειρηματία που είναι εκτός του διαγωνισμού

Σοβαρά προβλήματα φαίνεται ότι έχουν δημιουργηθεί στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη με την πρώτη από τις δύο εταιρείες που έχουν τελικά επιλεγεί, την Olympic Investors -η οποία είναι, ως γνωστόν, ελληνοαμερικανικών συμφερόντων- με αποτέλεσμα κάπου να έχει «κολλήσει» ο διαγωνισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα προβλήματα δημιουργήθηκαν λόγω διορθωτικών προτάσεων που κατέθεσε η Olympic Investors, οι οποίες όμως επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές στην οικονομική προσφορά, με αποτέλεσμα η τελευταία τώρα να μην κρίνεται συμφέρουσα.

Θα πρέπει, πάντως, να σημειώσουμε ότι από την πλευρά ορισμένων κυβερνητικών παραγόντων που εμπλέκονται άμεσα, φαίνεται να γίνονται προσπάθειες ώστε να «ναυαγήσει» ο διαγωνισμός, να κηρυχθεί άγονος, για να υπάρχει η δικαιολογία για να προχωρήσει η κυβέρνηση σε απευθείας πώληση της Ολυμπιακής.

Οι πληροφορίες λένε ότι «γίνεται παιχνίδι» και σε αυτό έχει συμμετοχή ο επιχειρηματίας κ. Λασκαρίδης, παλιός φίλος του Άκη Τσοχατζόπουλου, συνεταίρος του κ. Μπόμπολα, ιδιοκτήτης ξενοδοχείου και καζίνου στη συμπρωτεύουσα και ασχολούμενος με διάφορες επιχειρήσεις, ακόμη και με εξοπλισμούς…

Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι κυκλοφορούν έντονες φήμες πως είναι ο εκλεκτός, καθώς και συνεργάζεται με την Aegean Airlines του Ομίλου Βασιλάκη.

Εθελουσία έξοδος

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, το άλλο μεγάλο πρόβλημα που εντοπίζεται στις διαπραγματεύσεις είναι το πλεονάζον προσωπικό, για το οποίο οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει έτοιμο σχέδιο εθελουσίας εξόδου, ώστε να μην προκληθούν προβλήματα και αντιδράσεις από τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, οι εργαζόμενοι που θα κάνουν χρήση του μέτρου αυτού θα φύγουν από την Ολυμπιακή με πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα, κάνοντας χρήση τού 2+1, δηλαδή σε έναν εργαζόμενο με 20 χρόνια προϋπηρεσίας θα αναγνωρίζονται ακόμη 10 χρόνια. Έτσι, θεωρείται ότι θα ανταποκριθούν πολλοί.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στους πιλότους, των οποίων οι συμβάσεις είναι νομικά πολύ ισχυρές, με μέσο μισθό που κινείται μεταξύ 5.500 έως 6.000 ευρώ μηνιαίως, με αποτέλεσμα να διεκδικούν σημαντικότατες αποζημιώσεις.

Συνολικά το κόστος της εθελουσίας εξόδου για την Ολυμπιακή υπολογίζεται στα 300 εκατ. ευρώ περίπου, αλλά παρά το γεγονός ότι κυβερνητικοί παράγοντες θεωρούν το ποσό αυτό μεγάλο, πιστεύουν ότι πρέπει να προχωρήσουν με θάρρος για να κλείσει το θέμα αυτό που ταλαιπωρεί την ελληνική οικονομία εδώ και χρόνια και διασύρει τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Νέα απόρρητη επιστολή
Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες που διαθέτει το «ΠΑΡΟΝ», στην κυβέρνηση έχει ήδη φθάσει νέα απόρρητη επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία τίθεται τελεσίγραφο στην κυβέρνηση να κλείσει την υπόθεση της Ολυμπιακής, με ταυτόχρονη ειδοποίηση ότι δεν πρόκειται να δοθεί καμία απολύτως νέα παράταση.


Σχολιάστε εδώ