«Δώστε τα στοιχεία για τις τριάντα ΜΚΟ…»

Νέα ερώτηση για τη χρηματοδότηση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Γιώργος Παπαστάμκος, μετά τα στοιχεία που έχει δώσει η ίδια η Επιτροπή και από τα οποία προκύπτει ότι τριάντα ελληνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είχαν λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το διάστημα 2000-2004, η οποία έφτασε στο ύψος των 6,5 περίπου δισ. δραχμών…

Όπως τονίζεται στην ερώτηση Παπαστάμκου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Επιτροπή για το διάστημα 2000-2004, «οι ελληνικές οργανώσεις συμπεριλαμβανομένων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) των πανεπιστημίων, των ιδρυμάτων και των κέντρων έρευνας, υπέβαλαν 109 προτάσεις για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής.

»Από αυτές οι 52 χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μορφή επιδοτήσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων και των δράσεων της ΕΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες…».

Στην ερώτησή του ο κ. Παπαστάμκος ζητάει από την Επιτροπή να τον ενημερώσει ποιες είναι οι 52 προτάσεις που χρηματοδοτήθηκαν και ποιο ήταν το ύψος της χρηματοδότησης, καθώς επίσης ποιες είναι οι 30 ελληνικές ΜΚΟ, οι οποίες έχουν λάβει χρηματοδότηση ύψους 6,5 δισ. δραχμών, αλλά και ποια είναι η ακριβής κατανομή του ποσού αυτού μεταξύ των οργανώσεων…

Θα πρέπει να σημειώσουμε, πάντως, ότι το «ΠΑΡΟΝ» είχε αποκαλύψει και σε προηγούμενα φύλλα ότι το «πάρτι των ΜΚΟ» είναι μεγάλο, όπως επίσης ότι στις ερωτήσεις που έκανε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ η Επιτροπή προσπάθησε να μη δώσει πολλά στοιχεία και να αποκρύψει την ακριβή κατανομή των δισεκατομμυρίων…


Σχολιάστε εδώ