Και τα υπουργεία έχουν ΜΚΟ για τα διεθνή προγράμματά τους…

Το «ΠΑΡΟΝ» αποκαλύπτει σήμερα ορισμένες ΜΚΟ από αυτές που ανήκουν στα υπουργεία Εξωτερικών, Υγείας, στο ΙΚΑ, αλλά και σε πρεσβείες, οι οποίες συνεργάζονται για την εφαρμογή προγράμματος βοήθειας μέσω διεθνούς συνεργασίας στο Αφγανιστάν και στον Πακιστάν.

Αναλυτικά οι οργανώσεις αυτές και η χρηματοδότησή τους έχουν ως εξής:

ΥΠΕΞ / Έλληνες Εθελοντές, Water and Sanitation, Κατασκευή βασικών έργων για την ύδρευση των οικισμών, 20 εκατ. δρχ.

ΥΠΕΞ / Πρεσβεία Ν. Δελχί, Emergency Distress Relief, Έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια στο Πακιστάν για την αντιμετώπιση της ξηρασίας στις περιοχές Sindh & Balochistan, 20 εκατ. δρχ.

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Higher Education, Τοποθέτηση γιατρών σε νοσοκομεία, 0,56 εκατ. δρχ.

ΥΠΕΞ / Έλληνες Εθελοντές, Culture and Recreation, Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου της φυλής των Καλάς, 25 εκατ. δρχ.

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Emergency / Distress Relief, Συνεισφορά της Ελλάδας στην αφγανική κρίση, 27,41 εκατ. δρχ.

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Medical Education and Training, Τοποθέτηση γιατρών σε νοσοκομεία για ειδίκευση, 1,32 εκατ. δρχ.

ΥΠΕΞ, Basic Health Infrastructure, Πρόγραμμα κατασκευής του πολιτιστικού κέντρου της φυλής των Καλάς, 0,07 εκατ. ευρώ.

ΥΠΟΟ, Higher Education, Πλήρης κύκλος σπουδών, 0,01 εκατ. ευρώ.

ΙΚΑ-Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Basic Health Care, Παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε ανασφάλιστους αλλοδαπούς στην Ελλάδα, 0,08 εκατ. ευρώ.

ΥΠΕΞ / Έλληνες Εθελοντές, Basic Health Infrastructure, Σταθμός πρώτων βοηθειών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των κατοίκων – Οικοτροφείο για μαθητές, 0,04 εκατ. ευρώ.

ΥΠΕΞ / Ελληνική πρεσβεία στο Ισλαμαμπάντ, Emergency / Distress Relief, Ελληνική οικονομική βοήθεια στο Πακιστάν για τους πλημμυροπαθείς των επαρχιών Sindh & Balochistan, 0,05 εκατ. ευρώ.

ΥΠΕΠΘ, Pre-School Education, Υποστήριξη προσχολικής εκπαίδευσης, 0,02 εκατ. ευρώ.


Σχολιάστε εδώ