Νέα Ολυμπιακή ο ΟΣΕ

Παρ’ όλο που υπήρχαν σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες από το 2002, η προετοιμασία των αντίστοιχων φορέων μέχρι σήμερα είναι ανύπαρκτη. Για άλλη μια φορά θα κληθούν οι ελληνικές δημόσιες εταιρείες να εκτεθούν στον ανταγωνισμό απροετοίμαστες. Το υπουργείο Μεταφορών προετοιμάζεται, διαμορφώνοντας το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΟΣΕ, που προβλέπει τη διάσπαση και τον διαχωρισμό του έργου της εκμετάλλευσης από αυτό της υποδομής. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία του ΟΣΕ, η οποία θα ασχολείται με την εκμετάλλευση, δεν θα μπορεί να επιχορηγείται από το ελληνικό Δημόσιο. Επιπλέον, με την απελευθέρωση των αγορών θα μπορεί οποιοσδήποτε άλλος φορέας, ελληνικός ή ξένος, να δρομολογεί τρένα σε επικερδείς γραμμές. Για παράδειγμα, το 15% των εσόδων του ΟΣΕ σήμερα προέρχεται από τη γραμμή Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Μετά την 1/1/2006 οποιαδήποτε εταιρεία θα μπορεί να δραστηριοποιείται ανάλογα, απειλώντας ακόμα περισσότερο την οικονομική βιωσιμότητα του οργανισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, δημιουργείται ένα βασικό ερώτημα. Πώς θα επιβιώσουν οι ελληνικοί φορείς εκμετάλλευσης; Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο ΟΣΕ παρουσιάζει ζημιές, οι οποίες ανέρχονται στα 570 εκατομμύρια ευρώ περίπου και το συνολικό χρέος ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, και αποτελεί μια νέα «Ολυμπιακή» για το Δημόσιο. Το 50% των παραπάνω ζημιών και χρεών οφείλεται στον τομέα εκμετάλλευσης. Επομένως το λογικό ερώτημα που προκύπτει είναι τι θα αλλάξει ξαφνικά και από την 1η Ιανουαρίου, έτσι ώστε αυτός ο φορέας να μπορεί να επιβιώνει χωρίς την κρατική επιχορήγηση. Το σκηνικό γίνεται ακόμα δυσκολότερο, αν αναλογισθεί κανείς τι μπορεί να γίνει αν υπάρξουν και ανταγωνιστικά σχήματα.

Γίνεται κατανοητό ότι υφίσταται άμεσα η ανάγκη δημιουργίας εταιρείας, η οποία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο νέο θεσμικό περιβάλλον για τις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες και στον επερχόμενο ανταγωνισμό. Διαφορετικά, το αποτέλεσμα θα είναι να δημιουργηθούν και άλλες «Ολυμπιακές Αεροπορίες».


Σχολιάστε εδώ