Θέλει το Δημόσιο να καταργήσει το αγγελιόσημο;

Το θέμα αναδείχθηκε μετά την αντίδραση της Ένωσης Διαφημιστικών Εταιρειών στην ενέργεια της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ να μεταθέσει τον διαγωνισμό για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Επικοινωνιακής Πολιτικής /Σχεδίου δράσης της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ για δημοσιότητα και πληροφόρηση κοινού».
Το επιχείρημα που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος του δημόσιου οργανισμού είναι ότι έχει απευθύνει αίτημα στο ΤΣΠΕΑΘ να υπάρξει απαλλαγή από το αγγελιόσημο για το συγκεκριμένο έργο. Η ΕΔΕΕ αντέδρασε μόνο για τη μετάθεση, αλλά το θέμα που προκύπτει είναι μείζον. Πώς και με ποιανού τις πλάτες ένας οργανισμός του Δημοσίου θέτει θέμα αγγελιόσημου για το Δημόσιο; Μήπως με αυτόν τον τρόπο θέλουν να ανοίξει ο ασκός του Αιόλου και για τον ιδιωτικό τομέα; Ο ΟΣΕ στο μεταξύ δηλώνει πως αναμένει απάντηση από το ΤΣΠΕΑΘ.
Θα είχε ενδιαφέρον η δημοσιοποίηση της αλληλογραφίας για να μάθουν όλοι τι ακριβώς επιχειρήματα επικαλείται ο κ. Β. Νικολετόπουλος.


Σχολιάστε εδώ