Ανέστειλε τις πληρωμές για ΔΕΠΑΝΟΜ η Ευρωπαϊκή Ένωση!

Αυτήν τη φορά οι ευρωπαίοι εταίροι μας έκαναν πράξη τις απειλές τους για διακοπή της χρηματοδότησης των διαφόρων νοσοκομείων που κατασκευάζονται σε ό,τι αφορά το μέρος της συμμετοχής τους και έτσι έχουμε αναστολή των πληρωμών όχι μόνο από το Τομεακό Πρόγραμμα του 3ου ΚΠΣ, αλλά και από τα περιφερειακά, τα λεγόμενα και ΠΕΠ.
Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει το «Π», για τα έργα για τα οποία η ΕΕ έχει κάνει αναστολή πληρωμών γίνονται πληρωμές μόνο από τις δημόσιες επενδύσεις και μέχρι του ποσού που προβλέπεται από τη συγχρηματοδότηση. Αιτία πάντως της αναστολής των πληρωμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι «δεν συνεμορφώθημεν προς τας υποδείξεις», δεν αλλάξαμε τις διαδικασίες δημοπράτησης και ανάθεσης των έργων και έτσι σήμερα οι διαδικασίες αυτές δεν γίνονται σωστά.


Σχολιάστε εδώ