Ακατάλληλο το Ελληνικό για την ΑΕΚ!

Θα ξεκινήσω με τις διακηρύξεις της κυβέρνησης. Ποτέ ο πρωθυπουργός της χώρας Κώστας Καραμανλής μέσα στις εξαγγελίες-δεσμεύσεις του για τον συγκεκριμένο χώρο δεν κάνει αναφορά για δημιουργία γηπέδου. Για να γίνει γήπεδο με υπόγειο πάρκινγκ βάσει του νέου νόμου απαιτούνται 120 στρέμματα. Η χωροθεσία του γηπέδου του Παναθηναϊκού ως επιλογή στον εν λόγω χώρο, που είχε γίνει βορειοδυτικά της περιοχής του Ελληνικού, γιατί δεν προχώρησε; Θα πάνε την ΑΕΚ στο Ελληνικό χωρίς δικαίωμα εμπορικών χρήσεων;

Ο Παναθηναϊκός εγκατέλειψε για αυτούς τους λόγους την επιλογή του Ελληνικού. Οι εμπορικές χρήσεις στο Ελληνικό είναι απαγορευτικές και προκύπτει αυτό σαφέστατα από τον νέο νόμο.

Μέσα στο ήδη υπάρχον σύμπλεγμα των ολυμπιακών εγκαταστάσεων του Ελληνικού θα προστεθεί πώς και πού ένα ακόμη ποδοσφαιρικό γήπεδο; Θα πάει στην περιοχή του Ελληνικού το μετρό; Θα γίνει, δεν θα γίνει, θα υπάρχει μόνο οδική πρόσβαση; Υπάρχει σχέδιο για όλη αυτήν την ιστορία; Λοιπόν, για να μη γίνονται γήπεδα με το… στόμα, πριν από τον τελικό σχεδιασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ για την περιοχή του Ελληνικού δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα. Και ο σχεδιασμός του ΥΠΕΧΩΔΕ ούτε μπορεί να αγνοήσει ούτε μπορεί να παρακάμψει τις ανυπέρβλητες αυτές δυσκολίες.

Προσθέστε τις αντιδράσεις των περιοχών γύρω από το Ελληνικό, το Συμβούλιο της Επικρατείας και γενικότερα τους πολλούς νομικούς κινδύνους που εγκυμονεί ένα τέτοιο εγχείρημα. Και η ΑΕΚ θέλει γήπεδο και χώρους εμπορικούς το συντομότερο δυνατόν για να ορθοποδήσει.


Σχολιάστε εδώ