Στον Εισαγγελέα 50 φάκελοι σκανδάλων!

Μιλάμε για περίπου 61 εκατ. ευρώ (κοντά στα 21 δισ. δρχ.) και τα προβλήματα που ανέκυψαν (στους εκ των υστέρων ελέγχους) θα πρέπει να κάνουν πολλούς να χάσουν τον ύπνο τους (τουλάχιστον)…
Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, υπήρξαν έργα με απευθείας ανάθεση, σε άλλα οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι ήταν αίφνης… ελάχιστοι, σε κάποια υπήρξαν αδικαιολόγητες υπερβάσεις του προϋπολογισμού ή δόθηκαν παρατάσεις αποπεράτωσής τους με ευθύνη των εργολάβων, αλλά χωρίς να καταβληθούν οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονταν, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι κακοτεχνίες και η προχειρότητα «έβγαζαν μάτια»…

Το «Π» παρουσιάζει σήμερα τον πίνακα των έργων ΔΥΠΟ/ΓΕΣ που στάλθηκαν στον Εισαγγελέα για ποινική αξιολόγηση και θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του θέματος με μεγάλο ενδιαφέρον.
Όταν μόνο στον Αγ. Ανδρέα -υποτίθεται για τα… μπάνγκαλοους των δημοσιογράφων που θα φιλοξενούνταν για λίγες μέρες και όχι μόνο εκεί- ξοδεύτηκαν πάνω από 15 εκατ. ευρώ, προφανώς αυτό δεν έγινε τυχαία. Ως γνωστόν εκεί «παραθερίζουν» οι αξιωματικοί μας και βρήκαν την ευκαιρία να κατασκευάσουν τα… μπάνγκαλοους τους. Και άλλοι βρήκαν την ευκαιρία να… οικονομήσουν. Τον λόγο τώρα έχει ο Εισαγγελέας.

Πάντως όλοι οι διοικητές των μονάδων που τα έργα ήταν στην αρμοδιότητα τους, ήδη άλλαξαν με απόφαση της σημερινής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Από εκεί και μετά….
Πόσα λεφτά και για ποιο σκοπό δόθηκαν φαίνεται στον παρακάτω πίνακα που πήρε στα χέρια του ο Εισαγγελέας:

Πίνακας έργων ΔΥΠΟ/ΓΕΣ που στάλθηκαν στον Εισαγγελέα για ποινική αξιολόγηση1. Ανακαίνιση κτιρίου για τις ανάγκες ασφαλείας Ο/Α 557.000
2. Ανακαίνιση – Επισκευή υπάρχοντος κτιρίου Α σε τμήμα Άλσους του ΕΣ 445.670
3. Ανακαίνιση – Επισκευή υπάρχοντος κτιρίου Β σε τμήμα Άλσους του ΕΣ 356.440
4. Ανακαίνιση – Επισκευή υπάρχοντος κτιρίου Γ σε τμήμα Άλσους του ΕΣ 111.273
5. Συντήρηση βελτίωση εγκαταστάσεων ΖΕ/ΣΔΑ για κάλυψη αναδιοργάνωσης 470.600
6. Κατασκευή Κτιρίου Ξενώνων Αξ/κών
στην περιοχή Αθηνών 4.563.756
7. Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους
εγκαταστάσεων ΖΕ/ΣΔΑ για κάλυψη
αναγκών αναδιοργάνωσης 1.135.400
8. Συντήρηση βελτίωση εγκαταστάσεων ΖΕ/ΣΔΑ για κάλυψη αναγκών
αναδιοργάνωσης 715.400
9. Ανακαίνιση – Αναδιαρύθμιση – Αισθητική Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων
ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα για τη χρήση του
χώρου δημοσιογράφων για τους ΟΑ
του 2004 2.930.000
10. Αξιοποίηση εγκαταστάσεων Αγ. Ανδρέα για φιλοξενία δημοσιογράφων ΟΑ 2004
περιοχής Β (106 διαμ) 3.888.091
11. Αξιοποίηση εγκαταστάσεων Αγ. Ανδρέα για φιλοξενία δημοσιογράφων ΟΑ 2004 (BUNGALOWS 114 κτίρια τύπου Α
στην περιοχή Α) 4.215.905
12. Αξιοποίηση εγκαταστάσεων Αγ. Ανδρέα για φιλοξενία δημοσιογράφων ΟΑ 2004 (περιοχή Β BUNGALOWS) 2.067.424
13. Αξιοποίηση εγκαταστάσεων Αγ. Ανδρέα για φιλοξενία δημοσιογράφων ΟΑ 2004 (Συγκροτήματα τύπου Γ, Δ, Ε) 3.524.207,3
14. Εξωτερική ανακαίνιση ΛΑΕΔ 547.458
15. Κατασκευή κατοικίας Α/ΓΕΕΘΑ 870.000
16. Δημιουργία πτέρυγας Βιοπροστασίας στο 401 ΓΣΝΑ 580.587,56
17. Επισκευή – Ανακαίνιση Κτιρίου ΣΕΘΑ 2.951.743
18. Έργα συντήρησης των εγκαταστάσεων διαμονής Μεραρχίας ασφαλείας ΟΑ στο Στρατόπεδο «ΜΕΛΙΔΗ» 2.731.000
19. Έργα συντήρησης των εγκαταστάσεων διαμονής Μεραρχίας ασφαλείας ΟΑ στο Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Β» (ΚΕΒΟΠ) 385.587
20. Έργα συντήρησης των εγκαταστάσεων διαμονής Μεραρχίας ασφαλείας ΟΑ στο Στρατόπεδο «ΖΑΡΝΑΡΗ» 220.000
21. Έργα συντήρησης των εγκαταστάσεων διαμονής Μεραρχίας ασφαλείας ΟΑ στο Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α» (ΚΕΔΒ) 524.288
22. Έργα συντήρησης των εγκαταστάσεων διαμονής Μεραρχίας ασφαλείας ΟΑ στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα 292.681,36
23. Αποκατάσταση – Ενίσχυση φέροντος Οργανισμού κτιρίου «ΚΕΤΕΣ» 4.550.920
24. Κτίριο κατάταξης ΚΕΠΒ 369.150
25. Αποκατάσταση Ζημιών Σεισμού 7 Σεπ 1999 στο κτίριο νέας ΛΑΕΔ 897.000.000 δρχ
26. Κατασκευή Υποστέγων Μηχανημάτων – Οχημάτων 728 ΤΜΧ 945.482
27. Κατασκευή Συγκροτήματος ΣΟΑ 36 διαμερισμάτων στη Λάρισα 1.720.000.000 δρχ.
28. Κατασκευές Έργων (Διαρύθμιση χώρων κτιρίου με ΑΜ 14372 Στρδου πεδίου Άρεως – Εγκατάσταση Υποσταθμού Μ/Τ 1250 ΚΥΑ και Υπογείου Ηλεκτρ. Δικτύου) 582.200
29. Κατασκευές Έργων (Διαρύθμιση χώρων κτιρίου με ΑΜ 14372 Στρδου πεδίου Άρεως – Εγκατάσταση Ενεργών και Παθητικών Στοιχείων Δομημένης Καλωδίωσης 2ου ορόφου) 154.740
30. Κατασκευές Έργων (Συντήρηση Ανελκυστήρων ΓΕΣ – ΓΕΕΘΑ) 63.576
31. Κατασκευές Έργων (Κατασκευή Δικτύου Αποχετεύσεως και Βιολογικού Καθαρισμού στο Στρ «ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΓΛΟΥ») 540.000
32. Κατασκευές Έργων (Κατασκευή ΚΤΙΡΙΟΥ Γυμναστηρίου στο Στρ «ΠΑΠΑΓΟΥ»)
33. Κατασκευές Έργων (Κατασκευή Νέου Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσνικης 424 ΓΣΝΘ)
34. Ανακαίνιση Γραφείων ΔΥΠΟ 38.000
35. Κατασκευή Εργαστηρίου Βιοασφάλειας στο 401 ΓΣΝΑ 290.000
36. Κατασκευή Πτέρυγας Βιοπροστασίας στο 401 ΓΣΝΑ 850.000
37. Δίκτυο Εσωτερικής Διακίνησης Καυσίμων (Βενζίνης) στην 871 ΑΒΕΚ 650.000
38. Κατασκευή Ισογείου Μεταλλικού κτιρίου Λόχου 120 ανδρών Στρδο «ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ» στη ΖΕ/79 ΑΔΤΕ 646.000
39. Κατεδάφιση Κτιρίων στο 224 ΤΟ, στο Στρδο «ΔΗΜΟΥΛΑ Ν ΛΗΜΝΟΥ» 215.994
40. Συντήρηση Εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού Στρδων ΑΤΤΙΚΗΣ 690.000
41. Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης στο 414 ΣΝΕΝ 1.379.000
42. Αντικατάσταση Δικτύου Κεντρικής Θέρμανσης στο ΤΥΕΣ 250.000
43. Αποκατάσταση ζημιών από Σεισμό στο κτίριο της ΛΑΕΔ 1.486.792 και 437.950
44. Σύστημα Ασφαλείας και Ελέγχου στο Στρδο «ΠΑΠΑΓΟΥ» 980.000.000 δρχ (χωρίς ΦΠΑ)
45. Εκσυγχρονισμός ΚΕΠΙΚ/ΓΕΕΘΑ Δημιουργία HDP CENTER 450.000
46. Αποκατάσταση Ζημιών από Σεισμό Κτιρίου ΛΑΕΔ Αποκατάσταση ζημιών από Σεισμό κτιρίων Αρτοποιείου 791 ΤΕΦ και ΚΕΤΕΣ 62.000.000 δρχ
47. Συντήρηση Ανελκυστήρων ΓΕΣ – ΓΕΕΘΑ
48. Ανακαίνιση Ηλεκτρικού Δικτύου Στρδου «ΣΕΕΜΑΝ» και Συμπληρωματικές Εργασίες Ομβρίων και Αποχέτευσης 870.000
49. Ανακαίνιση – Επισκευή Παλαιού Υπάρχοντος κτιρίου Α΄ σε τμήμα Άλσους του ΕΣ 445.670
50. Ανακαίνιση – Επισκευή Παλαιού Υπάρχοντος κτιρίου Β΄ σε τμήμα Άλσους του ΕΣ 356.440


Σχολιάστε εδώ