Να απαλλαγεί από 4-6 χιλιάδες εργαζόμενους θέλει η διοίκηση του ΟΤΕ με το πρόγραμμα της εθελούσιας εξόδου

Παρότι θεωρείται πολύ πιθανό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπλοκάρει το πρόγραμμα της εθελουσίας εξόδου του ΟΤΕ, η κυβέρνηση προχώρησε στην κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου. Έτσι, το ελληνικό Δημόσιο θα καλύψει το κόστος που του αναλογεί στο πρόγραμμα της εθελουσίας εξόδου, μεταβιβάζοντας στο ΤΑΠ-ΟΤΕ το 4% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ. Το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης, που θα προκύψει θα βαρύνει τον Οργανισμό.

Εδώ εντοπίζεται και η εμπλοκή της Ε.Ε., η οποία θέτει θέμα για τη συνεισφορά του ελληνικού Δημοσίου, έστω και έμμεσα, στο πρόγραμμα της εθελουσίας. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσης του Οργανισμού επιβεβαίωσε έμμεσα το θέμα αυτό, δηλώνοντας ότι ο ΟΤΕ θα καταφέρει να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει στην Ε.Ε. Ωστόσο αξίζει να καταγραφεί η δυσαρέσκεια του έλληνα Επιτρόπου στην Ε.Ε. Στ. Δήμα, ο οποίος βλέπει έναν νέο «βασικό μέτοχο».

Σε ό,τι αφορά τώρα τη πρόταση της κυβέρνησης, δίνει προθεσμία τριών μηνών από την ημέρα ψήφισης της νομοθετικής ρύθμισης στους εργαζομένους του Οργανισμού, ώστε να ενταχθούν στη ρύθμιση.

Στη συνέχεια ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στην απόλυση του ενδιαφερόμενου προσωπικού, σε διάστημα δώδεκα μηνών. Στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου μπορούν να υπαχθούν όσοι εργαζόμενοι απολύονται αυτοδικαίως και υποχρεωτικώς έως και τις 31/12/2012. Στο προσωπικό αυτό αναγνωρίζεται τόσος πλασματικός χρόνος ασφάλισης όσος απαιτείται για τον σκοπό θεμελίωσης δικαιώματος άμεσης λήψης σύνταξης.

Στόχος του ΟΤΕ είναι στο πρόγραμμα της εθελουσίας να ενταχθούν 6.000 εργαζόμενοι. Ωστόσο η διοίκηση του Οργανισμού εμφανίζεται να είναι ικανοποιημένη και στην περίπτωση που το νούμερο αυτό περιοριστεί τελικά στις 4.000.


Σχολιάστε εδώ