Κανένα μέλος του δεν αισθάνθηκε ποτέ την ανάγκη να είναι αρεστό σε οποιονδήποτε πολιτικό, δηλώνει με παρρησία ο πρόεδρος του Συμβουλίου καθηγητής Κώστας Μαυριάς

Δεν αληθεύει ότι υπάρχει τυπική ή άτυπη γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, που ζήτησε η κυβέρνηση, όπως υπαινίχθηκε μιλώντας στη Βουλή ο υφυπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Τάσος Νεράντζης, προκειμένου να δικαιολογηθεί η καρατόμηση των μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και μεταφέραμε στο προηγούμενο φύλλο μας.

Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, καθηγητής Κώστας Μαυριάς, είναι κατηγορηματικός και δεν αφήνει περιθώρια για την παραμικρή αμφισβήτηση. Ούτε μας ζητήθηκε ποτέ από την κυβέρνηση γνωμοδότηση και ούτε ποτέ δόθηκε, τονίζει σε επιστολή που μας έστειλε, όπου περιγράφει το πώς λειτουργεί το Επιστημονικό Συμβούλιο, που τέσσερα από τα μέλη του ήταν επιλογή του αείμνηστου Γιάννη Αλευρά.

Ο κ. Μαυριάς, τον οποίο ευχαριστούμε για την ευαισθησία του να μας απαντήσει στο σχόλιό μας, γράφει στην επιστολή του τα εξής:
«Κύριε Διευθυντά,
Στο φύλλο της εφημερίδας σας της 12ης Ιουνίου, στο εβδομαδιαίο αφιέρωμά της στη Βουλή υπό τον τίτλο ”Κοινοβουλευτικό Θεωρείο”, περιέχεται δημοσίευμα αναληθούς και προσβλητικού περιεχομένου, τόσο όσον αφορά το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής στο σύνολό του όσο και όσον αφορά ειδικότερα το πρόσωπό μου, ως προέδρου του.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας, πληροφορώ την εφημερίδα σας και το αναγνωστικό κοινό της ότι:

Πρώτον, ουδέποτε ζητήθηκε από την κυβέρνηση ή μέλος της και ουδέποτε δόθηκε στην κυβέρνηση ή σε μέλος της γνωμοδότηση, τυπική ή άτυπη, του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής. Και αυτό γιατί το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής οφείλει και δικαιούται να απαντά σε ερωτήματα του προέδρου της Βουλής και κανενός άλλου απολύτως.

Δεύτερον, σε ουδεμία ”παρασκηνιακή ενέργεια” προς ουδένα προέβη το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Τα αναγραφέντα, σχετικώς, στο δημοσίευμα της εφημερίδας σας αποτελούν μυθεύματα.

Τρίτον, ούτε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής ούτε, είμαι βέβαιος, κανένα άλλο μέλος του αισθάνθηκε ποτέ ή αισθάνεται την ανάγκη, κατά την άσκηση του λειτουργήματός του, να είναι αρεστό σε οποιονδήποτε, ”της παρούσας ή της προηγούμενης κατάστασης”, πολιτικό ή μη, εντός ή εκτός του Κοινοβουλίου. Τα καθήκοντα, άλλωστε, του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής είναι σαφώς καθορισμένα από τον Κανονισμό της Βουλής και τον εσωτερικό του κανονισμό, οι διατάξεις των οποίων τηρούνται από το Επιστημονικό Συμβούλιο και τον πρόεδρό του απαρεγκλίτως.

Τέταρτον, το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής γνωμοδοτεί, επί νομικών ή άλλων επιστημονικών ζητημάτων, κατά τρόπο αυστηρώς επιστημονικό, οι γνώμες του διατυπώνονται μετά από πολύωρες και εξαντλητικές συζητήσεις μεταξύ των μελών του, καταγράφονται στα πρακτικά του και είναι προσιτές σε όλους, αφού λάβουν δημοσιότητα. Εξάλλου, κατ’ εξοχήν αρμοδιότητα του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι η διατύπωση γνώμης επί ερωτημάτων του προέδρου της Βουλής και όχι η σύνταξη της έκθεσης επί των νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων, όπως εσφαλμένως αναφέρεται στο δημοσίευμα της εφημερίδας σας. Την έκθεση συντάσσουν οι επιστημονικοί συνεργάτες των διευθύνσεων επιστημονικών μελετών, τη θεωρεί δε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου ή μέλος του το οποίο αυτός ορίζει.

Πέμπτον, η αναφορά της εφημερίδας σας στο ότι το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής είναι επιλογή του προηγούμενου προέδρου της Βουλής, κ. Αποστόλου Κακλαμάνη, δεν είναι ακριβής. Τέσσερα από τα μέλη του και ο εκλιπών το 2000 πρόεδρός του, αείμνηστος Αριστόβουλος Μάνεσης, έχουν επιλεγεί από τον αείμνηστο Γιάννη Αλευρά, τότε πρόεδρο της Βουλής.

Λυπούμαι πολύ, κ. διευθυντά, γιατί ο συντάκτης του σχετικού δημοσιεύματος δεν έλαβε τον κόπο να ενημερωθεί αρμοδίως για τα ανωτέρω, πριν καταλήξει σε ένα αναληθούς και προσβλητικού περιεχομένου κείμενο εναντίον του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής και εμού του ιδίου, ως προέδρου του.
Είμαι βέβαιος, γνωρίζοντας το ήθος και την ακεραιότητά σας, ότι δεν θα διστάσετε να αποκαταστήσετε την αλήθεια του πράγματος.


Σχολιάστε εδώ