Κέρδη λόγω «Fame Story»

Το «Fame Story» έφερε και άλλα κέρδη στην οικογένεια του ΑΝΤ1. Οι τρεις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες του ομίλου που δραστηριοποιήθηκαν στο τηλεπαιχνίδι σημείωσαν σημαντική αύξηση κερδών, σε αντίθεση με τις κτηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Κυριακού που στην πρώτη τους χρήση εμφάνισαν ζημιές.
– ΑΝΤ1 Internet: Στα 2.142.503 ευρώ «πέταξε» η κερδοφορία της εταιρείας το 2004, έναντι 1.438.786 ευρώ το 2003. Ο τζίρος της διπλασιάστηκε το 2004, στα 8.633.821 ευρώ, από 4.572.043 ευρώ το 2003.
– Heaven Music: Νέα αύξηση των κερδών προ φόρων για την εταιρεία, στα 1.283.235 ευρώ το 2004, από 753.423 ευρώ το 2003. Ο τζίρος της κινήθηκε ελαφρώς αυξητικά, στα 4.972.853 ευρώ το 2004, έναντι 4.586.168 ευρώ το 2003.
– Audiotex: Αύξηση των κερδών προ φόρων και για την εταιρεία τηλεηχοπληροφόρησης του ΑΝΤ1, στα 757.907 ευρώ το 2004, έναντι 421.865 ευρώ το 2003. Ο τζίρος της αυξήθηκε στα 6.036.771 ευρώ το 2004, από 5.234.410 ευρώ το 2003.
– Ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις: Κέρδη προ φόρων, έστω και μειωμένα κατά το ήμισυ, στα 426.072 ευρώ το 2004, για την ιδιοκτήτρια εταιρεία του ΑΝΤ1 97.2, έναντι κερδών προ φόρων 754.653 ευρώ το 2003. Ο τζίρος της ανήλθε σε 4.726.541 ευρώ το 2004, έναντι 4.797.896 ευρώ το 2003. Οι συνολικές ζημιές της εταιρείας μειώθηκαν στα 613.174 ευρώ.
– ΑΝΤ1 Διαχείριση Προγράμματος: Κέρδη 112.610 ευρώ για την εταιρεία στην πρώτη της υπερδωδεκάμηνη χρήση με τζίρο 1.735.439 ευρώ.
– ΑΝΤ1 Συμβουλευτική: Ζημιές 3.167 ευρώ το 2004 για την εταιρεία έναντι 3.188 ευρώ το 2003 και συνολικές ζημιές 18.578 ευρώ. Ο τζίρος της ανήλθε το 2004 σε 3.257 ευρώ.
– Παρτ Τάιμ Συμβουλευτική: Ζημιές 15.350 ευρώ το 2004, έναντι 13.244 ευρώ το 2003. Ο τζίρος της ανήλθε σε 17.385 ευρώ το 2004 από 13.702 το 2003.
– Ζυγός Ανώνυμη Κτηματική: Ζημιές 84.435 ευρώ εμφανίζει η εταιρεία στην πρώτη της χρήση με τζίρο 31.980 ευρώ.
– Άστρα Ανώνυμη Κτηματική: Ζημιές 46.224 ευρώ παρουσιάζει η εταιρεία με μηδενικό τζίρο στην πρώτη της χρήση.
– Τόπος Ανώνυμη Κτηματική: Ζημιές 53.582 ευρώ στην πρώτη χρήση της εταιρείας με κύκλο εργασιών 34.560 ευρώ.
– Επιφάνεια Ανώνυμη Κτηματική: Ζημιές 54.402 ευρώ για την εταιρεία στην πρώτη της χρήση με τζίρο 31.620 ευρώ.
-Όραμα Κτηματική: Ζημιές 235.991 ευρώ και τζίρος 156.300 ευρώ για την εταιρεία στην πρώτη της χρήση.
– Κέρδη προ φόρων ύψους 14.027 ευρώ το 2004 για τις Μακεδονικές Εκδόσεις, που εκδίδουν τον «Αδέσμευτο» του Ρίζου, έναντι 6.709 ευρώ το 2003. Ο τζίρος της εταιρείας ανήλθε σε 5.152.482 ευρώ το 2004, από 4.868.416 ευρώ το 2003.
– Μικρή μείωση κερδών για τον Village FM, στα 554.939 ευρώ το 2004, από 654.819 ευρώ το 2003. Ο τζίρος μειώθηκε στα 3.406.895 ευρώ το 2004, από 3.520.11 ευρώ το 2003.
– Στα 3.603.036 ευρώ εκτινάχθηκαν οι ζημιές της «Απογευματινής» το 2004, από 2.352.610 ευρώ το 2003. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε στα 13.863.042 ευρώ το 2004, από 10.471.190 ευρώ το 2003. Οι ζημιές που μεταφέρονται στην επόμενη χρήση μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.352.615 ευρώ ανέρχονται σε 3.603.041 ευρώ. Αντιθέτως, η άλλη εταιρεία που σχετίζεται με την «Απογευματινή», η Επικοινωνίες Εκδοτικές και Ραδιοτηλεοπτικές Επιχειρήσεις, είχε κέρδη 149.533 ευρώ το 2004, από ζημιές 157.177 ευρώ το 2003, ενώ οι συνολικές ζημιές ανέρχονται σε 459.644 ευρώ. Ο τζίρος της εταιρείας ανήλθε σε 1.385.348 ευρώ το 2004, έναντι 1.507.744 ευρώ το 2003.
– Στα ίδια επίπεδα η «Ναυτεμπορική», έχοντας κέρδη προ φόρων 2.798.846 ευρώ το 2004, έναντι 2.722.772 το 2003. Ο τζίρος της εκδοτικής εταιρείας αυξήθηκε στα 13.133.207 ευρώ το 2004, από 12.804.991 ευρώ το 2003.


Σχολιάστε εδώ