Το πολιτικό έλλειμμα

• Όμως ένα κόμμα εξουσίας, για να ασκήσει αποτελεσματικά τον αντιπολιτευτικό του ρόλο, πρέπει να έχει ένα κοινό πλαίσιο πολιτικών αντιλήψεων, το οποίο να λειτουργεί ως συνεκτικός ιστός, για το πολιτικό προσωπικό του, αλλά και ως συνεκτικός ιστός μεταξύ του κόμματος εξουσίας και των κοινωνικών δυνάμεων. Άρα το ΠΑΣΟΚ επειγόντως χρειάζεται μια νέα πολιτική ταυτότητα, που θα το μετατρέψει σε διακριτή πολιτική οντότητα. Επίσης το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται ένα μικρό και ευέλικτο πολιτικό επιτελείο, το οποίο θα διαχειρίζεται σε καθημερινή βάση την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα. Ασφαλώς και το Πολιτικό Συμβούλιο και το Συντονιστικό είναι χρήσιμα όργανα πολιτικής διαβούλευσης, ωστόσο ταυτόχρονα είναι δυσκίνητα όργανα και συνεδριάζουν μία φορά την εβδομάδα.
• Όμως ένα κόμμα εξουσίας πρέπει να σκέπτεται και να δρα συλλογικά σε καθημερινή βάση. Βέβαια ο επικεφαλής έχει την τελική ευθύνη για τις αποφάσεις, επίσης έχει στη διάθεσή του και πολιτικούς συνεργάτες, ωστόσο είναι ουτοπία να πιστέψει ο επικεφαλής ότι με τη συνδρομή του περιβάλλοντός του μπορεί να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις πιεστικές ανάγκες της καθημερινότητας. Άλλωστε το περιβάλλον κατά κανόνα συμφωνεί με ό,τι πει ο επικεφαλής -γι’ αυτό ακριβώς χρειάζεται ένα ευέλικτο και ολιγομελές όργανο καθημερινής διαβούλευσης. Έτσι το ΠΑΣΟΚ θα αντιμετωπίσει τα έκτακτα γεγονότα και θα πάψει να τρέχει πίσω απ’ αυτά.


Σχολιάστε εδώ