Ποιοι μπλέκονται στο σκάνδαλο της αγοράς των πυροβόλων της Zuzana!

Στο πόρισμά του ο κ. Αθανασίου (ο οποίος είχε συντάξει το πόρισμα και για τους άχρηστους ρωσικούς πυραύλους TOR) διαπιστώνει τα εξής πολύ χαρακτηριστικά των μεθοδεύσεων που ακολουθήθηκαν:

«Όπως ήδη προεκτέθηκε, η σλοβακική εταιρεία KEPAMETAL, στην από 13 Ιουλίου 1999 επιστολή της προς τον Δντή της ΓΔΕ, κ. Ι. Σμπώκο, μεταξύ των άλλων επισημαίνει και τα εξής: ”Επιπλέον θα ήθελα να τονίσω ότι βασιζόμενοι στη Συμφωνία Συνεργασίας στο Στρατιωτικό Πεδίο μεταξύ του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Άμυνας της Σλοβακίας, από 27 Φεβρουαρίου 1998, την πολύ καλή αμοιβαία σχέση μεταξύ Ελλάδας – Σλοβακίας και προκειμένου να εκπληρώσουμε τον απαιτούμενο χρόνο παράδοσης, ξεκινήσαμε την παραγωγή του Α/Κ πυροβόλου και βρισκόμαστε ήδη στο 50% ετοιμότητας”.

Από την προσεκτική ανάλυση του περιεχομένου της παραγράφου αυτής προκύπτουν τα εξής κρίσιμα και ουσιώδη συμπεράσματα: Η εταιρεία KEPAMETAL τονίζει με έμφαση ότι προκειμένου να εκπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο παράδοσης, ξεκίνησε την παραγωγή του Α/Κ πυροβόλου και βρίσκεται ήδη στο 50% ετοιμότητας. Αυτό δε, δεν μπορεί να σημαίνει τίποτα άλλο, εκτός από το ότι είχε ήδη κατασκευασμένα τα έξι (6) από τα δώδεκα (12) πυρλα ZUZANA, τα οποία σημειωτέον την εποχή εκείνη διαπραγματευόμασταν να προμηθευτούμε. Είναι ”κοινό τοις πάσι” ότι η παράδοση ενός οπλικού συστήματος από τον προμηθευτή στον αγοραστή προϋποθέτει προηγούμενη παραγγελία του δεύτερου προς τον πρώτο. Και η παραγγελία με τη σειρά της προϋποθέτει συμφωνία των δύο μερών. Στην προκειμένη όμως περίπτωση τίποτα απ’ όλα αυτά δεν συνέβη, εφόσον η μεν κατακυρωτική διαταγή, η οποία προέβλεπε την υπογραφή της κυρίας σύμβασης και της σύμβασης ΑΩ από τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔΕ, στη σλοβακική εταιρεία Merss ZTS DUBNICA, η οποία εκπροσωπείται από την KEPAMETAL (μοναδικό συμβαλλόμενο του κατασκευαστή για τις πωλήσεις στο εξωτερικό) υπογράφηκε από τον τότε ΥΕΘΑ κ. Απόστολο-Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο 9 μήνες αργότερα, δηλ. στις 14 Απρ. 2000, η δε κυρία σύμβαση (023Α/00) υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Γενικό Δντή της ΓΔΕ, κ. Αντώνιο Κάντα, στις 18 Μαΐου 2000, δηλαδή 10 μήνες αργότερα.

Εξ όλων αυτών λοιπόν συνάγεται ότι η εταιρεία KEPAMETAL προχώρησε στην παραπάνω ενέργειά της, θεωρώντας βεβαία την προς αυτήν ανάθεση της επίμαχης προμήθειας και έχοντας προηγουμένως εξασφαλίσει όλες εκείνες τις απαραίτητες εγγυήσεις και διαβεβαιώσεις προς την κατεύθυνση αυτή.

Η εκτίμηση δε αυτή, εμμέσως πλην σαφώς, ενισχύεται και από την ίδια την εταιρεία KEPAMETAL, η οποία στην ως άνω επιστολή της ισχυρίζεται ότι προχώρησε στην παραπάνω ενέργειά της βασιζόμενη κυρίως στην από 27 Φεβρουαρίου ’98 Συμφωνία Συνεργασίας στο Στρατιωτικό Πεδίο μεταξύ του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Άμυνας της Σλοβακίας και στην πολύ καλή αμοιβαία σχέση μεταξύ Ελλάδας – Σλοβακίας. Βεβαίως θα μπορούσε να αντιτάξει κανείς ότι όσα σημειώνονται στην παραπάνω επιστολή ίσως να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ωστόσο, ο ισχυρισμός αυτός δεν μπορεί να ευσταθήσει, εφόσον είναι αυτονόητο ότι σε μια τέτοια περίπτωση οπωσδήποτε θα είχε υπάρξει επίσημη αντίδραση από το ΥΕΘΑ. Από κανένα όμως αποδεικτικό στοιχείο δεν προέκυψε κάτι τέτοιο. Αντίθετα, αυτό που αναμφίβολα προέκυψε ήταν ότι η επίμαχη αυτή επιστολή χρησιμοποιήθηκε και μάλιστα αποτέλεσε μοχλό αφόρητης πίεσης της βούλησης του θεσμικού οργάνου του ΓΕΣ (ΣΑΣΠ), το οποίο και ”οδηγήθηκε” με τον τρόπο αυτόν στη λήψη θετικής γνωμοδότησης για την επίμαχη προμήθεια των οβιδοβόλων ZUZANA, γνωμοδοτώντας την 29 Σεπ. 99 ότι τα οβιδοβόλα ZUZANA δεν κρίνονται κατάλληλα να εισαχθούν στον Ελληνικό Στρατό, αλλά αντιθέτως κρίνονται κατάλληλα να διατεθούν στον Κυπριακό Στρατό”.

Τελικά, με βάση τη γνωμοδότηση αυτή του ΣΑΣΠ, η οποία εγκρίθηκε στη συνέχεια με την από 7 Δεκ 99 απόφαση του ΑΣΣ, υπογράφηκε στις 14 Απρ 2000 από τον τότε κ. ΥΕΘΑ Απόστολο-Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο η υπ’ αριθ. Φ.625/410431/σ.378/14 Απρ. 2000/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΕ/ΔΠΕ/ΤΈΣΕ κατακυρωτική διαταγή, η οποία στο άρθρο 19 προέβλεπε την υπογραφή της κυρίας σύμβασης και της σύμβασης ΑΩ από τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔΕ.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, εκτιμώ ότι στην περίπτωση της προμήθειας των πυροβόλων ZUZANA συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 3126/2003 περί ”Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών”.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει τα στοιχεία που αφορούν την υπόθεση αυτή να διαβιβαστούν στη Βουλή των Ελλήνων, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του ίδιου ως άνω Νόμου σε καμιά περίπτωση δεν μου επιτρέπεται να αξιολογήσω τα στοιχεία που έχουν σχέση με ενδεχόμενη ποινική ευθύνη Υπουργών».


Σχολιάστε εδώ