Καταστροφή για την ΕΡΤ ήταν η εθελούσια έξοδος!

χαρακτηρίστηκε «αποτυχημένη» και «καταστροφή» για την ΕΡΤ. Στοιχίζει στην κρατική ραδιοτηλεόραση 67 εκατομμύρια ευρώ περίπου και η κυβέρνηση αναγκάστηκε με νομοθετική διάταξη να περάσει στη Βουλή ευνοϊκή ρύθμιση για τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με την οποία η ΕΡΤ θα πληρώνει τα ταμεία σε δόσεις από το 2006 και μετά. Επιπροσθέτως, έφυγαν από την κρατική τηλεόραση υπάλληλοι, κυρίως τεχνικοί, με γνώσεις και εμπειρία, αφήνοντας κενά που δεν καλύπτονται.


Σχολιάστε εδώ