Ποιοι ισολογισμοί θα δημοσιεύονται

Στις εφημερίδες που θα πληρούν τις προϋποθέσεις θα δημοσιεύονται οι εκθέσεις πεπραγμένων, προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί, διακηρύξεις δημοπρασιών και προκηρύξεις διαγωνισμών των δημοσίων υπηρεσιών, των οργανισμών νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τοπικής αρμοδιότητας. Στην περίπτωση των κρατικών ισολογισμών θα δημοσιεύονται των ΔΕΗ, ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΕΟΤ, ΟΠΑΠ, Εργατικής Εστίας, Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων και γενικά όλων των ΔΕΚΟ, «εφόσον το Δημόσιο κατέχει τουλάχιστον το 30% του μετοχικού κεφαλαίου».


Σχολιάστε εδώ