Νέα ερώτηση για την ΕΤ3

Η βουλευτής αναφέρει πως στις 9 Μαρτίου 2005 και μία μόνο μέρα πριν από τη λήξη της σύμβασής της ανακοινώθηκε στην προϊσταμένη του 9,58 FM, του πολιτιστικού ραδιοφώνου της ΕΡΤ3, δημοσιογράφο Βάνα Χαραλαμπίδου, και ύστερα από 11ετή ευδόκιμη υπηρεσία, από τον πρόεδρο της διοικούσας επιτροπής της ΕΡΤ3, γιατρό κ. Δ. Τσάμη, ότι η σύμβασή της δεν θα ανανεωθεί, χωρίς να έχει προηγηθεί καμιά σχετική εισήγηση και χωρίς να έχει ληφθεί καμιά απόφαση από τη διοικούσα επιτροπή.

Η Χ. Αράπογλου ρωτάει μεταξύ άλλων τον Θ. Ρουσόπουλο «πώς υλοποιείται από τους διορισμένους από τον ίδιο διοικούντες την ΕΡΤ3 η δέσμευσή του ότι δεν θα χάσει τη δουλειά του κανένας δημοσιογράφος», «με ποια εξουσιοδότηση λειτούργησε ο πρόεδρος της διοικούσας, τη στιγμή που δεν υπήρξε καμιά εισήγηση ή απόφαση του οργάνου, του οποίου θεσμικά προστατεύει τη νομιμότητα και μόλις μόνο μία ημέρα μετά την παραίτηση του γενικού διευθυντή κ. Ν. Κούρτη» και «πότε θα πληρωθεί η θέση του γενικού διευθυντή της ΕΡΤ3».


Σχολιάστε εδώ