Επιλεκτική μνήμη από τους εκσυγχρονιστές για τις αγωγές

Η «λογοκριτική βιομηχανία», όπως τη χαρακτηρίζει η Ένωση Συντακτών, φαίνεται ότι έχει αφανείς υποστηρικτές σε όλα τα κλιμάκια του κράτους. Την περασμένη εβδομάδα γράφτηκαν άρθρα στον Τύπο για να υποστηρίξουν τον δημοσιογράφο Γιώργο Καρελιά στην αγωγή που δέχτηκε από τον Στέλιο Παπαθεμελή. Σε όλα αυτά όμως τα δημοσιεύματα που καταδίκαζαν τη μία και μόνο μία αγωγή, οι εκσυγχρονιστές δείχνουν μια αξιοσημείωτη απώλεια μνήμης. Υποστηρίζουν μόνο ορισμένους θιγμένους, κλείνοντας τα μάτια στο γενικότερο φαινόμενο της λογοκρισίας που επιβάλλουν όλες οι αγωγές. Δεν γράφτηκε ούτε μία γραμμή για την αντίστοιχη αγωγή του Γιώργου Πανταγιά στο «Παρόν». Η επιλεκτική αυτή υποστήριξή τους προκαλεί τουλάχιστον ερωτήματα για τη στάση όλων όσοι λένε ότι αντιτίθενται στο καθεστώς των αγωγών.

ΕΣΗΕΑ: Να καταργηθεί ο νόμος

Η ΕΣΗΕΑ, εκφράζοντας για μια ακόμη φορά το αίτημά της για κατάργηση του νόμου περί αστικών αποζημιώσεων, καλεί τα μέλη της «να καταθέσουν στη Νομική Υπηρεσία κάθε δικόγραφο (αγωγές, αποφάσεις) που έχουν στη διάθεσή τους και σχετίζεται με το θέμα της αστικής αποζημίωσης, ώστε να δημιουργηθεί ένα πλήρες αρχείο και μια ολοκληρωμένη εικόνα για την έκταση αυτής της ”λογοκριτικής βιομηχανίας”». Το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ έχει καταθέσει στους υπουργούς Δικαιοσύνης, Επικρατείας και Εσωτερικών-Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης συγκεκριμένη πρόταση-διάταξη, με την αιτιολογική έκθεσή της. Κεντρικό σημείο της τροποποίησης είναι η δημόσια αποκατάσταση της τιμής του θιγέντος, η δε αναζήτηση αποζημίωσης για ηθική βλάβη να γίνεται με βάση τις υπάρχουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, καταργουμένων των ανωτάτων ορίων.


Σχολιάστε εδώ