Οι ξύπνιοι

Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου βρίσκεται σε εξέλιξη στην Εθνική Ασφαλιστική. Με οικονομικά κίνητρα θα αποχωρήσουν περίπου 230 εργαζόμενοι μέχρι το τέλος Ιουνίου, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας… Φαίνεται, όμως, ότι για κάποιους από τους αποχωρούντες ισχύουν διαφορετικά κριτήρια, ιδιαίτερα προσοδοφόρα… Κλασικό παράδειγμα δύο υψηλόβαθμα στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης… Αποχώρησαν την 1η Απριλίου, εισπράττοντας γενναία αποζημίωση και τρεις μέρες αργότερα επαναπροσλήφθηκαν με απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου Δούκα Παλαιολόγου «λόγω υπηρεσιακών αναγκών» Είναι δυνατόν; Ονόματα στη διάθεση του αρμόδιου υπουργείου, καθώς και της Εθνικής…


Σχολιάστε εδώ